U bent hier: Nieuws
Laatst gewijzigd: 01-07-2012

Vacature: Bestuursassistent (m/v) parochiebestuur Ursula

Het parochiebestuur van de Ursula komt 10 keer per jaar op maandagavond bijeen en 2 keer per jaar met SION. Deze vergaderingen duren per keer ongeveer 2 tot 2,5 uur. Hierin worden alle zaken die tot het werkveld van het parochiebestuur behoren besproken. Voor deze bijeenkomsten zoekt het bestuur assistentie.

Het takenpakket ziet er als volgt uit:

  1. Het notuleren van de vergaderingen van het parochiebestuur.
  2. Het in overleg met de secretaris en archivaris leveren van een bijdrage in de uitvoering van besluiten, waaronder:
  • Het registreren en archiveren van inkomende en uitgaande post en e-mailberichten, bisschoppelijke goedkeuringsbrieven, overeenkomsten, agenda's en verslagen van vergaderingen.
  • Deze correspondentie kan ook vertrouwelijke personeelsdossiers betreffen.
  • Het onderhouden van goede (digitale) contacten met de secretariaten van de gemeenschappen, de leden van het parochiebestuur, pastoraal team en bisdom.
  • Het per e-mail en (interne) post doorsturen van ontvangen e-mail berichten, brieven, uitnodigingen, agenda's en verslagen.

De werkbelasting zal ongeveer 14 uur per maand bedragen. Het betreft vrijwilligerswerk.

Het spreekt vanzelf dat gezien de aard van het besprokene, de vertrouwelijkheid geborgd moet zijn. Heeft u belangstelling, dan kunt contact opnemen met Olaf Holland, secretaris van het parochiebestuur en bereikbaar op: secretaris.ursulaparochie­(at)rkdelft(dot)nl.

 

01-10-2021 17:42 Leeftijd: 115 dagen