U bent hier: Nieuws
Laatst gewijzigd: 01-07-2012

Vieringen in de parochie Sint Ursula vanaf 2 juni 2020

Brief met informatie

Beste parochianen,
De afgelopen tijd is het door het Coronavirus niet mogelijk geweest om samen te komen in de kerken. Door het versoepelen van de coronamaatregelen door het kabinet en met het Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter van de Nederlandse bisschoppen is dit vanaf 1 juni wel weer mogelijk. De voorwaarden waaronder wij weer kunnen samenkomen, worden in deze brief besproken.

Vieren in de maand juni:
Het team verheugt zich er dan ook op om vanaf 2 juni met u samen te kunnen vieren. Echter door de wettelijke regels zal het bezoeken van vieringen maar beperkt mogelijk zal zijn. In juni mogen bij religieuze samenkomsten van het kabinet maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn (vanaf 1 juli 100 kerkgangers). Daarbij moet o.a. aan de 1,5-meterregel afstand houden, worden voldaan. Op alle kerklocaties zijn maatregelen genomen zoals looproutes, desinfectie en poster met huisregels.

Er wordt met een reserveringssysteem voor de weekendvieringen gewerkt. In de maand juni kunt u zich voor één weekendviering opgeven, in één van de kerklocaties. U geeft u per email op of telefonisch bij het secretariaat van de kerklocatie waar u wilt gaan vieren. Bij de opgave moet worden vermeld met hoeveel huisgenoten u in totaal komt. Info reserveren voor de maand juni, informeer bij de kerklocatie waar u wilt gaan kerken. BIj het parochieblad van juni dat thuisbezorgd is, zit een brief met informatie oevr reserveren. In de komende weken kijken we hoe we het reserveren vanaf juli zullen voortzetten.

Bij iedere viering zullen één of twee bezoekersbegeleiders aanwezig zijn. Deze controleren of u zich hebt aangemeld, vragen of u geen aan het coronavirus gerelateerde klachten heeft, zien erop toe dat de handen bij binnenkomst worden gereinigd en wijzen u vervolgens naar de plaatsen waar u kunt gaan zitten. Kom dus op tijd naar de kerk, zodat de viering op tijd kan beginnen. We verzoeken iedereen om begripvol mee te werken. Indien de aanwijzingen van de begeleiders niet worden gevolgd, zal de viering niet worden gestart.

Vanaf 14 juni zal de heilige communie weer worden uitgereikt. Conform de richtlijnen van het protocol van de bisschoppen zal de voorganger bij het uitreiken gebruik maken van een pincet en een scherm. Mede omdat het uitreiken van de communie meer tijd gaat vragen, worden met ingang van de maand juni de aanvangstijden van de vieringen op zondag aangepast. De vroege viering zal starten om 9.15 uur en de late viering om 11.15 uur.

Ter voorkoming van besmetting met het coronavirus is volkszang (meezingen) niet toegestaan.

U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, een bank¬overschrijving (of bij de Maria van Jesse de Givt-app).

Per kerklocatie wordt gekeken of het koffiedrinken na de zondagviering ook hervat kan worden. Door de week kunnen we wel koffiedrinken na de viering.

Het pastoraal team zal per 1 juni stoppen met de online vieringen. Parochianen die in een weekend geen viering kunnen bezoeken kunnen dan de eucharistie via NPO 2 volgen.

Ook de doordeweekse vieringen gaan vanaf 2 juni weer starten. Per locatie zal een keuze gemaakt worden of reserveren noodzakelijk is.

Voor meer info verwijzen wij naar: www.bisdomrotterdam.nl . U vindt de protocollen van de Nederlandse bisschoppen onder het kopje: protocol publieke vieringen. We vragen uw begrip en hulp om er samen het beste van te maken en bidden voor een spoedig einde van deze crisis.

Het pastoraal team van de parochies St Ursula en Onze Lieve Vrouw van Sion

Door: Pastorale team

26-05-2020 18:07 Leeftijd: 2 jaar