U bent hier: Nieuws
Laatst gewijzigd: 01-07-2012

Oproep: vragenlijst verbondenheid

Erasmus Universiteit en bisdom Rotterdam onderzoeken verbondenheid van katholieken met hun parochie

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben in samenwerking met het bisdom Rotterdam een vragenlijst ontwikkeld over de verbondenheid van katholieken met hun parochie en hoe men aankijkt tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Gemiddeld is iets meer dan 20% van de Nederlandse bevolking katholiek. In het bisdom Rotterdam, dat qua grondgebied grotendeels gelijk is aan de provincie Zuid-Holland, is dit bijna 13%. Dat zijn in totaal ongeveer 466.000 katholieken.

Meedoen kan via deze link: https://mailchi.mp/bisdomrotterdam/vragenlijst-verbondenheid

Algemeen econoom van het bisdom John Bakker: “We zien dat mensen steeds bewuster nadenken over hun betrokkenheid bij de kerk, over hun inzet als vrijwilliger en de financiële vertaling van hun betrokkenheid. Mensen vragen zich af: Waar geef ik voor? Wat gebeurt er met mijn bijdrage? We zijn benieuwd naar die betrokkenheid. Dat willen we met dit onderzoek meer op het spoor komen.”

De vragenlijst is gericht op mensen die rooms-katholiek zijn (al dan niet kerkganger) en bestrijkt een aantal onderwerpen, zoals kerkbezoek, donatiegedrag, en percepties met betrekking tot de vieringen in de parochie. Aangezien we momenteel door het coronavirus in een bijzondere tijd leven, wordt er ook gevraagd of er iets veranderd is in uw gedrag/visie met betrekking tot de Rooms-Katholieke Kerk.

John Bakker: “Er wordt gesproken over een wereld vóór en na corona. Dat wordt vaak financieel-economisch geduid in de zin van de economie die onder druk komt te staan en dat we persoonlijk en als samenleving aan financiële armslag inleveren. Dat doet een beroep op ons om bewust te leven en te kijken naar de dingen die er echt toe doen, die echt belangrijk zijn in ons leven. De Kerk vertelt ons dat we afhankelijk zijn van elkaar en God, en dat we dankbaar mogen zijn voor wat we ontvangen. Onze huidige situatie doet een appèl op ons om wat nu vanzelfsprekend is, zoals meer omzien naar elkaar, mee te nemen naar de toekomst toe en misschien ook bepaalde vanzelfsprekendheden achter ons te laten vanuit een vernieuwd besef van wat er werkelijk toe doet. We zijn benieuwd of mensen dat herkennen en vertalen in hun financiële betrokkenheid op de Kerk.”

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer twintig minuten. John Bakker: “We hopen dat mensen enthousiast zijn en die tijd willen nemen om de vragen in te vullen. Het is een manier om in gesprek te zijn over de dingen die we belangrijk vinden. Ik hoop dat mensen zich uitgedaagd voelen om hun mening te geven. En dat ze anderen aan wil steken om de vragenlijst ook in te vullen.”

Alle katholieken worden van harte uitgenodigd om mee te doen en de vragenlijst door te sturen naar anderen voor wie dit ook interessant is.

14-05-2020 23:48 Leeftijd: 2 jaar