U bent hier: Nieuws
Laatst gewijzigd: 01-07-2012

60 Jaar Professiefeest zr Clara ten Have

Viering 13 mei in de Adelbertkerk om 11:00

 60 Jaar geleden, om precies te zijn op 12 mei 1958 werd zuster Clara ten Have lid van de congregatie van de Zusters van Liefde van Tilburg. Zij viert nu haar diamanten professiefeest.

In de jaren 60 kwam zij naar Delft om in het Sint Annahuis, op de Oude Langendijk, te wonen en te werken. Daar zorgde zij voor de oudere en zieke mensen. Nadat dit huis werd opgeheven, ging zij naar woonzorgcentrum Stefanna. Vele jaren heeft zij daar met hart en ziel voor de bewoners gezorgd. Samen met enkele medezusters betrok zij een flat aan de Aart van der Leeuwlaan. In de loop der jaren vertrokken veel zusters uit Delft; zr. Arnolde en zr. Clara bleven over, samen met zr. Marie-Lioba elders in de stad woonde.

Toen zr. Clara stopte met haar werk in Stefanna, begon een nieuwe fase. Tijd om uit te rusten was nog niet aan de orde. Er was nog heel wat vrijwilligerswerk te doen. Geïnspireerd door Gods geest en gesteund door de pastores van de Adelbertparochie begon zr. Clara met het voorbereiden en leiden van vieringen in de verzorgingshuizen: Abtswoude, Delfshove en Die Buytenweye. Ze verzamelde een groep enthousiaste mensen om zich heen en samen verzorgden ze iedere maand een viering. Daarnaast regelde ze bezoekjes aan eenzame en/of zieke ouderen en als de mensen erom vroegen, bracht ze hen de communie. Dat was fijn en dankbaar werk en de jaren vlogen voorbij.

Toen haar huisgenote zr. Arnolde ziek werd, begon zr. Clara taken over te dragen. Nu kon zij al haar tijd steken in het verzorgen en begeleiden van zr. Arnolde, een emotioneel zware taak, die heel veel energie kostte. Na het overlijden van zr. Arnolde in oktober 2016 kwam een zeer moeilijke tijd voor haar. Toch wilde ze haar tijd weer nuttig besteden en ze koos een taak op het secretariaat van de Adelbertpastorieals gastvrouw.

Zr Clara, een diamanten zuster, 60 jaren zijn voorbijgevlogen. Wij wensen haar, met Gods zegen, nog vele mooie en gezonde jaren toe.  In de eucharistieviering van zondag 13 mei zal er aandacht zijn voor ‘onze diamanten zuster’! 

05-05-2018 10:33 Leeftijd: 4 jaar