U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Antilliaanse viering / Praising Joyfolly
Laatst gewijzigd: 24-10-2021

Antilliaanse Viering / Praising Joyfolly

Antilliaanse viering

Op zondagmiddag 21 november, Christus Koning, is er weer een Antilliaanse viering.

Juist op deze dag willen wij een feestelijke viering houden.

Het koor ‘United Voices of Joy’, zal de viering met muziek en zang ondersteunen.

Voorganger zal dit keer pater Simion Wilson uit Curaçao zijn. Hij is speciaal overgekomen om Christus Koning met ons feestelijk te vieren.

U bent allen van harte uitgenodigd. De viering begint om 14.30 uur.

Na afloop is er koffie/ thee met het gebruikelijke aanbod van Antilliaanse hapjes.

Het is dan ook Diaconaal Weekend, deze zondag zal er ook aandacht gegeven worden aan de diaconie (zie elders in het parochieblad) met een collecte voor mensen die leven onder de armoedegrens.

Giovanni Eisden, werkgroep Antilliaanse vieringen