U bent hier: Geloofsverdieping / Programma / Jaaraanbod jongeren
Laatst gewijzigd: 24-02-2015

Jongeren

De Sint Ursulaparochie heeft veel aandacht voorkinderen en jongeren.

De vier geloofsgemeenschappen organiseren geregeld kinderwoorddiensten. Data vindt u onder de kop 'vieringen' op deze website. U kunt ook informeren bij het secretariaat van de betreffende geloofsgemeenschap.

Kinderen die graag zingen kunnen terecht in het kinderkoor van de Adelbertkerk samen met de Franciscus & Clarakerk, informatie via het secretariaat of de website van de Adelbertkerk.

Voor kinderen van groep 5/6 is er het project 'Licht op ons pad" en als je wat ouder bent dan volgt het 10 jarigenproject. Een serie bijeenkomsten in september en oktober rondom het cijfer 10. Informatie bij de Maria van Jessekerk. Sacramentskerk en Maria van Jesssekerk bereiden gezamenlijk de kinderen voor op de  Eerste Heilige Communie. Zo ook bij de Adelbertkerk en Franciscus & Clarakerk.  Zie voor deze activiteiten de websites van de 4 geloofsgemeenschappen.

Vanaf de brugklas worden de projecten voor jongeren opgezet als stadsproject. Hieraan kunnen jongeren uit elke geloofsgemeenschap deelnemen.  Ieder project heeft een eigen invalshoek en richt zich op en bepaalde doelgroep. Inhoud en gezelligheid gaan in alle projecten samen. Deze projecten worden hier op de website verder beschreven. Daarnaast hebben sommige projecten eigen websites. Na een korte beschrijving ziet u dan de link naar de betreffende website.

1   Brugklasjaar voor jongeren die naar het Voortgezet Onderwijs zijn gegaan
2   Vormseljaar voor jongeren uit de tweede klas van het Voortgezet Onderwijs, die zich voorbereiden op het sacrament van het Vormsel
3   Jongerengoep Scala voor jongeren na het brugklasjaar of vormseljaar tot en met eindexamenjaar. Op dit moment is deze groep nog niet actief, we hopen het zo snel mogelijk weer op te starten
4   M25 voor jongeren na het vormseljaar tot en met 21 jaar, die de handen uit de mouwen willen steken voor de medemens die hulp nodig heeft.
5   Rooms Kathoieke Jongeren Delft (RKJD) vanaf 18 jaar tot 30 jaar voor jongeren/studenten die zich in het katholieke geloof willen verdiepen.