U bent hier: Geloofsverdieping / Programma / Jaaraanbod jongeren
Laatst gewijzigd: 07-07-2019

Jongeren

De Sint Ursulaparochie heeft veel aandacht voor kinderen en jongeren. Voor vragen over geloofsvorming van kinderen kunt u terecht bij pastor José de Boer (j.deboer­(at)rkdelft(dot)nl); voor tieners en jongeren is pastor Eli Stok (e.stok­(at)rkdelft(dot)nl) het aanspreekpunt.

De vier geloofsgemeenschappen organiseren geregeld kinderwoorddiensten (KWD). Data vindt u onder de kop 'vieringen' op deze website. U kunt ook informeren bij het secretariaat van de betreffende geloofsgemeenschap.
Als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie zijn er twee projecten. Eén voor de Sacramentskerk en Maria van Jessekerk samen, en één voor de Adelbertkerk en de Franciscus & Clarakerk. Voor actuele informatie kunt u het beste een e-mail sturen naar pastor José de Boer.

Na de Eerste Communie bestaat de mogelijkheid om misdienaar (m/v) te worden. Ook worden voor kinderen uit groep 5 t/m 7 bijeenkomsten georganiseerd ter voorbereiding op Kerst en Pasen.

Ook voor scholieren en studenten zijn er verschillende projecten binnen de parochie. Ieder project heeft een eigen invalshoek en richt zich op een bepaalde doelgroep. Inhoud en gezelligheid gaan hierbij samen.
Voor tieners uit groep 8 en de brugklas is er het project WeGo, waarin een aantal thema’s worden behandeld, zoals: Bijbel, Advent/Kerstmis, Jezus, Bidden, Vasten/Pasen, Sacramenten. Een excursie, filmavond en gezellige afsluiting zijn ook onderdeel van het programma.

In de tweede klas wordt de voorbereiding gegeven op het Heilig Vormsel. Hierbij worden verschillende Evangelie-verhalen besproken die gaan over keuzes maken en jouw missie in het leven. Rond het einde van de voorbereiding gaan de tieners samen een weekend weg en geven zij zelf aan of ze het Vormsel willen ontvangen.
Na het Vormsel is er de tienergroep Scala. Hier worden elk jaar verschillende thema’s besproken, zowel religieus als maatschappelijk. Centraal staat het vormen en verwoorden van de eigen mening. Activiteiten zoals de Halloween-speurtocht maken het programma compleet.

Geloof is niet alleen maar denken, maar ook doen: ‘bidden met je handen’. Daarom is er de groep M25, eveneens voor tieners na het Vormsel. Een groep met een diaconale insteek, die als doel heeft om tieners in direct contact te brengen met mensen die hulp nodig hebben.

Voor oudere jongeren (16-30 jaar) is er de RKJ Delft, die maandelijks bij elkaar komt om de Eucharistie te vieren, samen te eten, en zich te verdiepen in telkens wisselende geloofsthema’s. Doorgaans worden gastsprekers uitgenodigd om een inhoudelijke bijdrage te verzorgen.