U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Misdienaars
Laatst gewijzigd: 02-09-2020

Misdienaars

Misdienaars gezocht!

Aan de ouders van wie de kinderen hun 1e H. Communie hebben gedaan.

Als Sacramentslocatie zoeken wij nieuwe misdienaars (M/V). Het spreekt natuurlijk vanzelf dat u als ouders een behoorlijke inspraak hebt in de keuze van uw kind. Maar u kunt uw zoon of dochter wel stimuleren om eens in de 6 weken aan te treden als misdienaar.

Wat is daar nou zo leuk aan? Deze vraag is niet direct aan de orde, het is niet uitgesproken “leuk” in de kerk; wel leerzaam en interessant. En het geeft een goed gevoel als je op het altaar mee mag helpen tijdens de diensten.

Overigens willen wij met de jongens en meisjes af en toe iets “leuks” doen, bijvoorbeeld een uitstapje of in de zomer een barbecue. We willen er samen wel iets van gaan maken en u als ouders willen we indien u dit wenst hierin graag betrekken. Kortom de misdienaars nieuwe stijl zijn meisjes en jongens, die gewoon ‘iets willen’ en de ervaring leert dat ze hiervan later in de praktijk geen spijt hebben. Ze hebben geleerd om op zeer jonge leeftijd in de openbaarheid te treden en ook ervaren ze dat er “meer is tussen hemel en aarde” dan alleen hun eigen kleinschalige wereldje.

En u als ouders, hoor ik denken…. moeten wij nu ook zo af en toe…. of misschien wat regelmatiger …..  maar toch niet elke week! In ieder geval is er de mogelijkheid en de invulling hiervan is zeer persoonlijk. Gelukkig maar want de tijd dat het allemaal werd voorgeschreven is voorbij.

We hebben een hele leuke folder voor de jongeren gemaakt en die zullen we na de vieringen uitdelen.

Aanmelden bij Aleta Kerklaan, e-mail: a.kerklaan@hotmail.com

Liturgische werkgroep