Laatst gewijzigd: 09-10-2010

Toren

Kerkmeester Bijvoet, zijn echtgenote en zijn schoonzuster schenken drie torenklokken: "Theodora", 600 kilo, "Maria", 300 kilo en "Joannes", 175 kilo. De klokken worden plechtig gewijd door de deken van Delft op zondag 23 januari 1910, nog vóór de kerk wordt opgeleverd.

Onder dwang geeft pastoor Van den berg in 1942 (tijdens de Twee Wereldoorlog) aan de bezettende macht de drie kerkklokken af. In 1947 wordt geld ingezameld voor nieuw te plaatsen klokken. De inzameling verloopt niet zoals verwacht. Pas in 1949 worden de "Maria" (180 kilo) en de "Nicolaus en Gezellen" (300 kilo) ingewijd, d.w.z. gewassen, gezalfd, bewierookt en gezegend.

U kunt in de gallery foto's bekijken van de klokkentoren van de kerk.