U bent hier: Parochie / Kerken / Franciscus en Clarakerk / Organisatie / Kerngroep
Laatst gewijzigd: 02-01-2021

Locatieraad

De kerngroep is verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten en het faciliteren van het gebruik van de gebouwen binnen de eigen geloofsgemeenschap. De kerngroep bestaat uit tenminste vijf personen, waaronder een budgethouder, een gebouwenbeheerder, een coördinator secretariaat, een vrijwilligerscoordinator en pastoraal coördinator die zorg draagt voor de verbinding met de pastoraatsgroep.

De leden worden door het parochiebestuur benoemd voor vier jaar en zijn herbenoembaar voor een volgende periode.

De kerngroep bestaat uit de volgende personen:

  • Pastor J. de Boer
  • Dhr. T. van Schie (coördinator vrijwilligers)
  • Mw. J. van Leeuwen (coördinator secretariaat)
  • Dhr. E. Kok (budgethouder)
  • Dhr. J. van den Boon (gebouw)
  • Mw. M. Kenselaar (pastoraat)
  • Vacant (parochiebestuur)