U bent hier: Parochie / Kerken / Franciscus en Clarakerk / Achtergrondinformatie / Heiligen / Clara
Laatst gewijzigd: 07-10-2010

Clara van Assisi

Clara van Assisi was de eerste vrouw die zich bij Franciscus aansloot. Zij leefde van 1193 tot 1253.

Wat heeft deze vrouw bezield, dat wij na zoveel eeuwen nog over haar spreken? Heel verwonderlijk, omdat haar leven zich ruim 40 jaar afgespeeld heeft in de verborgenheid van het klooster San Damiano, even buiten Assisi.

Na jaren zoeken en gesprekken met Franciscus liep zij in de nacht na Palmzondag thuis weg. Diezelfde nacht nog werd zij in het kerkje van Portiuncula in de orde opgenomen. Al spoedig voegden zich een aantal jonge vrouwen bij haar. Zij was achttien jaar. In haar jeugdig enthousiasme kon deze adellijke jongedame niet vermoeden, dat haar verlangen om biddend en zonder enig bezit door het leven te gaan, bij de toenmalige kerkelijke instanties op zoveel weerstand zou stuiten.

Haar hele leven heeft Clara samen met haar zusters eraan gewerkt om voor hun nieuwe vorm van evangelisch leven bestaansrecht binnen de kerk te krijgen.

Met respect, maar vrijmoedig wees zij de kerkelijke gezagsdragers op hun eerste taak: het evangelie van Jezus Christus vooral door voorbeeld en vervolgens door verkondiging te behoeden. Het is mede aan Clara en haar opvolgsters te danken, dat het oorspronkelijke charisma van Franciscus tot op vandaag bewaard gebleven is.

 

Wat heeft Clara gedreven om meer dan veertig jaar dat leven zonder bezit vol te houden? Een diepe verbondenheid met Christus was haar geheim. Wij kunnen dit het beste met haar eigen woorden weergeven: ‘Bemin Hem geheel en al die zich helemaal omwille van jouw liefde heeft gegeven.’

Tot op vandaag leven er over de hele wereld vrouwen die enthousiast de contemplatieve levenswijze van Clara en haar zusters voortzetten. Zij verlangen de oorspronkelijke inspiratie van Clara: een eenvoudig leven van gebed zonder veel materiële zekerheid voor de dag van morgen, binnen de eigen cultuur vorm te geven en de geestelijke rijkdom ervan uit te delen.

(Bron: www.clarissen.nl)