U bent hier: Diaconie / Parochiële Caritas Instelling / Wat is PCI?
Laatst gewijzigd: 29-09-2010

Wat is PCI precies?

Caritas

Caritas betekent letterlijk (naasten)liefde. Dit begrip uit de katholieke traditie is lange tijd wat op de achtergrond geraakt. Binnen de katholieke traditie spreken we sinds 1987 vooral over diaconie als aanduiding voor de kerkelijke inzet voor mensen in nood. Paus Benedictus XVI heeft met zijn encyclieken 'Deus Caritas Est' en 'Caritas in Veritate' het begrip van zijn stof ontdaan.

Twee citaten:

"De naastenliefde, verankerd in de liefde tot God, is op de eerste plaats een opdracht aan iedere individuele gelovige, maar ook aan de gezamenlijke kerkelijke gemeenschap en de particuliere Kerk tot aan de universele Kerk toe. Ook de Kerk als gemeenschap moet de liefde in praktijk brengen. Daarom heeft de liefde ook behoefte aan organisatie als voorwaarde voor geordend, gemeenschappelijk dienen." (DCE, par. 20)

"Als ontvangers van de liefde van God worden de mensen geroepen om dragers van de naastenliefde te zijn en ertoe aangezet zelf werktuigen van de genade te worden, om de liefde van God te verbreiden en netten van naastenliefde te knopen." (CIV, par. 5)

Parochiële Caritasinstelling (PCI)

Een vorm van kerkelijk georganiseerde liefde is de Parochiële Caritasinstelling (PCI).  Een PCI heeft  als doel "de caritas (naastenliefde) permanent een herkenbare plaats te bieden binnen en vanuit de parochiegemeenschap en daarvoor een werkzaam instrument te zijn." Daarvoor hebben de meeste PCI-en de beschikking over een eigen vermogen.

PCI-en besteden hun geld aan verschillende soorten doelen:

  • financiële en materiële hulp aan individuen en gezinnen, waar bestaande sociale voorzieningen tekortschieten
  • deelname in een interkerkelijk hulpfonds of gemeentelijk noodfonds
  • ondersteuning van diaconale activiteiten en groepen in de eigen parochie (kerstpakketten, bloemetje ziekenbezoekgroep, activiteiten M25);
  • financiële ondersteuning van diaconale projecten in de eigen omgeving: voedselbank, inloophuis, hospice, opvanghuis voor asielzoekers;
  • giften aan landelijke of mondiaal werkende organisaties;
  • het verwerven en beheren van middelen;
  • vaak gaat financiële hulp gepaard met immateriële hulp (een luisterend oor, verwijzing naar andere instanties, hulp bij het invullen van formulieren). Ook onderhoudt men een netwerk, intern in de parochie en extern met maatschappelijke organisaties, andere kerken en overheidsinstellingen.