U bent hier: Parochie / Kerken / Maria van Jessekerk
Laatst gewijzigd: 22-10-2021

30 oktober: Mariahulde

Zoals in alle katholieke kerken neemt Maria een bijzondere plek in. In de Mariamaanden mei en oktober wordt er extra aandacht aan haar besteed. In de Maria van Jessekerk is een speciaal moment waarop we Maria huldigen. We doen dat tweemaal per jaar middels een Mariahulde/samenzang Marialiederen.

Velen weten de Mariakapel te vinden en steken daar een kaarsje voor haar op. Tijdens de Mariahulde staat dit Mariabeeld in de kerk. Deze hulde wordt op zaterdagmiddag 30 oktober gehouden in de Maria van Jessekerk. De kerk is dan al vanaf 12.00 uur open, maar om 15.00 uur begint de Mariahulde.

De Mariahulde is vrij toegankelijk, wel is er een collecte na afloop.

Het gemengd koor Deo Sacrum Delft en mannenkoor Vox Latina o.l.v. dirigent/organist Petra Veenswijk zingen bekende en minder bekende Marialiederen. Ook is er weer veel samenzang. Er is een overweging, een intermezzo en natuurlijk een lichtprocessie waarbij iedereen de mogelijkheid wordt geboden om een kaarsje bij het oude Mariabeeld te plaatsen. We doen dit onder het zingen van het bekende lied “Te Lourdes op de bergen”. We sluiten de hulde af met het samen zingen van het overbekende lied “O Sterre der zee”.

Een impressie (door Arie Oliehoek) van een eerdere Mariahulde vindt u op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XLZt39adnuw


foto: Gerard van den Berg
foto: Gerard van den Berg

Een bijzonder beeld

Ter gelegenheid van een Mariahulde en bij de jaarlijkse Ommegang (in juni) krijgt het beeld uit de kapel een ereplaats middenin de kerk. Maria en Jezus dragen dan een vergulde kroon en Maria zal worden gehuld in een blauwe mantel.

Over dit bijzondere beeld is van alles te vertellen. Het is van hout en veel ouder dan ons kerkgebouw. Het stelt een lachende Maria voor als jong meisje op een troon. Op haar linkerarm zit het Kindje Jezus met een wereldappel in zijn linkerhand. De afwijkende verhouding - het kind is te hoog en zijn hoofd is te klein - is een stijlkenmerk van de gotiek, de kunststroming waartoe het beeld behoort.

Het is onbekend hoe oud het beeld precies is, maar we weten het wel ongeveer. Kunstgeleerden schatten dat het dateert van tussen 1290 en 1340. Maria’s zeer jeugdige leeftijd is een thema uit het apocriefe evangelie van Jacobus, dat in de Middeleeuwen veel nawerking in de kunst had.

Pas in 1939 werd het beeld door onze kerk aangekocht van een antiekhandelaar voor 300 gulden. De vraagprijs was hoger maar onze toenmalige pastoor Vrijmoed wist 50 gulden af te dingen. Volgens de prijsindex van het CBS is alles inmiddels 21 keer zo duur geworden dus omgerekend zou dat beeld nu € 2866 hebben gekost.

Deze mooie aankoop werd gedaan omdat het beeld lijkt op een verdwenen beeld dat eeuwen geleden het middelpunt vormde van de Mariaverering te Delft en dat tijdens de Beeldenstorm van 1566 geëvacueerd was en vervolgens zoekraakte. Dat verdwenen beeld was de vervanger van een nóg ouder houten beeld dat volgens de geschiedschrijving in 1327 ‘door de tijd verteerd’ was.

Volgens het mirakelboekje van Michiel Vosmeer uit 1629 ging het bij het verdwenen beeld om een houten Maria als jong meisje op een zetel. Op haar rechterknie zat het Kindje Jezus met in zijn linkerhand een wereldappel. Zijn halfgeopende rechterhand stak vooruit.

Echter, in het huidige beeld zit Jezus niet op de rechterknie van zijn moeder maar op haar linkerarm. En niet de rechterhand van Jezus steekt zegenend vooruit maar de rechterhand van Maria. Deze hand is trouwens niet origineel. Oorspronkelijk zal zij een scepter hebben gedragen.

Het zoekgeraakte Mariabeeld is gevisualiseerd in een schilderij van Herman Veldhuis (1878-1954) dat in de kerk boven de ingang van de kapel hangt. Te zien is hoe Maria in de Middeleeuwen wordt meegedragen tijdens de Ommegang, als een soort dankjewel aan Maria.

Met de Ommegang dragen we Maria niet mee. Het beeld wacht op ons in de kerk. Bij aankomst zetten we allemaal een brandende kaars bij het beeld. 

Namens het Maria van Jessegilde, Paul Dresmé en Olivier Raap