U bent hier: Parochie / Kerken / Franciscus en Clarakerk / Terugblik 100 jaar Raamstraatkerk 2010 / Terugblik / Jubileumviering 100 jaar Raamstraatkerk
Laatst gewijzigd: 17-06-2011

Jubileumviering 100 jaar Raamstraatkerk

13 juni was de grote dag in de Raamstraatkerk. Deze dag vierde de geloofsgemeenschap namelijk dat ze precies 100 jaar bestond. Aan de vooravond vond er een inspirerende korenavond plaats met verschillende koren, ensembles uit Delft en omgeving. Deze prachtige avond stond in het teken van het Zonnelied van Franciscus.

Op deze zonnige zondagochtend was de kerk goed gevuld voor de jubileumviering, die als thema had "Het goede nieuwe door ge-geven". Jong en oud was aanwezig in de kerk, maar ook bewoners uit het Westerkwartier en gelovigen van de gemeenschap van de Internationale Studentenkerk. We prezen ons gelukkig dat ook oud-parochianen die buiten de stad zijn gaan wonen speciaal voor deze gelegenheid naar Delft gekomen waren. Dit gold ook  voor de oud-bewoners van de Communiteit en de Provinciaal van de Franciscanen. De aanwezige minderbroeders zaten allen op het priesterkoor. De huidige bewoners van de Communiteit gingen ons voor in deze Eucharistieviering samen met twee parochianen. De drie koren van de Raamstraatkerk zorgden samen voor de zang. Uiteraard werd het Zonnelied gezongen, maar ook het Avé Verum en het Veni Jesu Amor Mi. Tijdens de viering was er een drukbezochte kinderwoorddienst. Na terugkomst in de kerk lieten de kinderen ons zien hoe zij 100 jaar kerk vieren.

Na afloop werd een speciaal voor deze dag geschreven lied over de Raamstraatkerk gezongen op de melodie van het Dorp van Wim Sonneveld. Vervolgens werd er van alle aanwezigen een groepsfoto gemaakt op het liturgisch centrum waarnaar er een feestelijke receptie en lunch was in het buurthuis aan de overkant. Voor de kinderen was er een eigen feestprogramma.

Al met al was het een feestelijke dag!