Laatst gewijzigd: 08-03-2020

Taizéviering

Door de taizé-werkgroep: 

Het weekend van 24 en 25 april was een bijzonder weekend voor de Raamstraatkerk in het kader van haar 100-jarig bestaan. Op zondag was er een bedevaart georganiseerd naar Den Briel, op de vooravond hiervan vond er een Taizéviering plaats. Heel bijzonder was dat deze viering in aanwezigheid was van twee broeders uit Taizé.

Zoals hierboven beschreven vond enerzijds de viering plaats in het kader van het jubileum van de kerk. Anderzijds was deze viering ook bedoeld om op weg te gaan naar de Europese jongerenontmoetingen van Taizé eind dit jaar in Rotterdam. Pastoor Ben benadrukte dit in zijn welkomstwoord aan het begin van de gebedsdienst, waarna Edith en Benjamin samen de jubileumkaars aanstaken. De jubileumkaars symboliseerde dat we in de voetsporen treden van hen die ons in die 100 jaar zijn voor gegaan.

Wat volgde was een prachtige, eenvoudige, meditatieve oecumenische viering in de stijl van Taizé. Zoals gebruikelijk in een Taizéviering werden er zogenaamde taizé-gezangen ten gehore gebracht. Een gelegenheidskoor en orkestje (dat maar één keer heeft kunnen repeteren) onder leiding van Sonja Nowee heeft gezorgd voor de prachtige klanken. Speciaal voor deze viering verleenden twee solisten, Hanna en Jonathan hun medewerking. Het geheim van Taizé-gezangen zit hem in de eenvoud. Voor een ieder zijn deze gezangen makkelijk meezingbaar en hebben ze een goede melodie.

Op zaterdagavond in Taizé staat de viering gewoonlijk in het teken van het licht. In deze viering was dit ook merkbaar. Kinderen vanuit de geloofsgemeenschap deelden het licht uit bij de mensen in de kerk, vanaf de jubileumkaars. Na de lezing uit het Evangelie kon een ieder zijn of haar lichtje op de rand van het liturgisch centrum plaatsen, waarnaar er geruime tijd gelegenheid was voor persoonlijke meditatie.

Aan het einde van de viering gaf Pastoor Ben ons de zegen mee voor onderweg. Hierna bedankten de broeders van Taizé ons voor het prachtige gebed in de Raamstraatkerk en gaven ze uitleg over de Europese ontmoetingen. Na het zingen van het “Laudate omnes gentes” werd de avond voortgezet in het buurthuis aan de overkant. In het buurthuis gingen de broeders wat dieper in op de ontmoetingen in Rotterdam. Tot slot werden de broeders bedankt voor hun komst naar Delft en kregen ze een kaars van Franciscus en Clara mee als herinnering.

Graag willen we als werkgroep een ieder die zijn of haar medewerking op welke wijze dan ook verleend heeft heel hartelijk danken. Zonder jullie was het nooit gelukt zo’n mooie avond te beleven met elkaar.