U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Sacramentsdag
Laatst gewijzigd: 28-06-2021

SACRAMENTSDAG

 

Vrijwilligersprijs 2021

Onze gemeenschap, en natuurlijk de hele Ursulaparochie, heeft veel vrijwilligers en met hen kunnen we veel samen doen. Met Sacramentsdag kregen zij allemaal een leuk dankkaartje en met ons 100-jarig bestaan werden een achttal op een speciale manier in het zonnetje gezet en bedankt voor hun vele werk (vaak achter de schermen) samen met hun werkgroep.

Heeft u van de Nationale Vrijwilligersprijs gehoord? In de categorie ‘Individueel’ reikte de vereniging NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) 350 keer de Vriendenloterij Passieprijs uit aan gepassioneerde vrijwilligers van diverse pluimage.

Twee mensen uit onze gemeenschap kregen een steuntje in de rug: Irma Scheurink voor haar werk voor mensen met Parkinson en Marija Ruigrok voor haar werk voor de kerk en de MOV. Beiden krijgen een bedrag van € 250. Irma is blij, omdat het Parkinson-café het goed kan gebruiken. Marija wil het geld besteden aan een kindje in Kameroen, dat geopereerd moet worden; ze hoopt dat dit bedrag een redelijke eerste aanzet is.

Sacramentsdag 6 juni

Op 6 juni vierden wij Sacramentsdag, ons patroonsfeest. Gelukkig konden we weer met meer mensen naar de kerk. We mochten nog niet meezingen, maar Sonja heeft samen met de cantores wel gezorgd voor een mooie muzikale invulling van de viering. Ook de dames van de bloemversiering hadden weer gezorgd voor een mooie decoratie. Omdat er ook nog geen processie mocht zijn, had de liturgische werkgroep samen met pastor Eli Stok toch gezorgd voor een uitstelling en korte aanbidding van het Allerheiligste.

Met Sacramentsdag hebben we traditioneel na de viering gelegenheid om elkaar te ontmoeten achter in de kerk met een kopje koffie en iets lekkers en voor de vrijwilligers ’s middags een gezellige lunch . Dat kon ook dit jaar nog niet. Wel hebben we hen met een kaartje bedankt voor al hun werk, dat heel belangrijk is om onze gemeenschap levend te houden.

Gelukkig kunnen we inmiddels weer met bijna 100 mensen samen Eucharistievieringen en Woord- en communievieringen houden. De liturgische werkgroep zorgt samen met lectoren, misdienaars en kosters en met onze voorgangers voor mooie vieringen. 

SAMEN VIEREN daar gaat het om.

Wij wensen u een goede en fijne vakantietijd toe, thuis of ergens in Nederland. En blijf gezond en let op elkaar.

‘Samen het dak op!

Soms lekt het dak van onze kerk. We vinden dat maar naar. We gaan dan al gauw denken dat het dak niet deugt. Maar in feite liggen er duizenden pannen op het dak die goed zijn. Ze liggen schouder aan schouder. De een steunt de ander. Ieder zorgt dat op zijn plekje het hemelwater opgevangen wordt en doorgeschoven naar beneden. En die duizenden pannen samen houden het dak dicht. Maar als er één pan is ‘die scheef ligt’ dan is het al mis. Dan zeggen we niet: ‘die pan lekt’, maar we zeggen: ‘het dak lekt’. Dan krijgen die duizenden pannen de schuld, omdat er één pan niet deugt.

Zo gaat het ook vaak in ons leven. Maar het afgelopen jaar hebben we in de coronatijd ook ervaren hoeveel mensen klaar staan voor elkaar. Ook in onze gemeenschap. Alle maatregelen die nodig zijn om 30 mensen een plek te geven in de kerk. Mensen die klaar staan om u te ontvangen en uw naam te noteren. Al de mensen (ook misdienaars) die elke zondag en donderdag, zorgen voor een mooie viering.

Zo vormen we samen de kerk, niet het gebouw, maar een groep van mensen die als een pan naast pan, steunend op elkaar, een gemeenschap vormen: de Sacramentsgemeenschap.  Daarom: Samen het dak op: ja gezellig!

Zo vieren wij dit jaar samen 100 jaar Sacramentskerk!

Liturgische werkgroep