U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Sacramentsdag
Laatst gewijzigd: 25-08-2019
Verloting Paaskaars 2018: Kees had het winnende lot

SACRAMENTSDAG

Sacramentsdag 23 juni 2019

Al haast 100 jaar vieren wij met elkaar dit patroonsfeest. Een feest, niet van een gebouw, maar van mensen, die samen vieren, elkaar steunen in vreugde en verdriet. Maar ook al die vrijwilligers die soms zichtbaar, soms onzichtbaar zorgen voor een hechte gemeenschap.

Daarom zijn deze vrijwilligers ook deze dag weer uitgenodigd om na het koffie drinken even bij elkaar te komen voor een lunch en om in het zonnetje gezet te worden!

De gemeenschap wordt steeds ouder en dat blijkt ook in de werkgroepen. Daarom doen wij ook vandaag een beroep op u om als het kan iets van uw ‘vrije’ tijd te besteden aan uw gemeenschap. Zo kunnen wij samen op weg naar 100 jaar Sacramentskerk.

Liturgische werkgroep

 

Sacramentsdag in de Sacramentskerk: een terugblik

Op zondag 23 juni was het Sacramentsdag: het patroonsfeest van de Sacramentskerk! Pastoor Verbakel ging voor in een plechtige Eucharistieviering en de Cantorij heeft heel mooi gezongen.

We hebben het Lucasevangelie gelezen, over dat Jezus tot de menigte sprak over het Rijk Gods en zieken genas. En over de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging van de vijf broden en twee vissen: Jezus zegende het brood en de vissen, brak de broden in stukken en gaf deze samen met de vissen aan Zijn leerlingen. De leerlingen gaven ze weer aan de mensen. Iedereen kon zoveel eten als hij wilde. Er bleef zelfs nog over: twaalf manden vol! En er waren meer dan 5000 mensen.

Pastoor Verbakel heeft hier heel mooi over verteld, over wat ons mensen, vroeger en ook nu, drijft om Jezus achterna te gaan: heling, heel worden, genezing, zin, bestemming, een doel in het leven en een diep gevoel van thuiskomen. Voor het Levensbrood moeten we op zoek en dan komen we uit bij Jezus. De Eucharistie is de herdenking en actualisering van de laatste dagen van Jezus. Alles komt bij elkaar in deze tekenen. Christus brengt ons terug bij de kern: we hebben het leven gekregen om niet en Gods Geest is in ons geplaatst. Het is aan ons om het voorbeeld van Jezus te volgen, in Zijn voetsporen te gaan.

Aan het einde van de viering heeft pastoor Verbakel het Allerheiligst Sacrament in de monstrans op het altaar uitgesteld en hebben we mooie aanbiddingsliederen gezongen. De viering is afgesloten met een zegen met het Allerheiligste. Daarna was er nog gelegenheid tot Stille Aanbidding in de Doopkapel. Er zijn veel parochianen bij Jezus in het Allerheiligst Sacrament geweest. Ook mochten we allemaal een kaarsje aansteken bij het Allerheiligste. Op het laatst brandden alle kaarsjes!

Verder was er na de viering gezellig koffiedrinken met heerlijke slagroomsoesjes en zijn er lootjes verkocht, waarvan de opbrengst voor het misdienaarsuitje was. De winnaar van de loterij kreeg de Paaskaars van 2018! Het was een zeer geslaagd patroonsfeest van de Sacramentskerk. Vooral de Aanbidding vond ik heel erg mooi.

 

 

 

Annelies van den Einde

Vrijwilligersfeest op Sacramentsdag

Annelies heeft verslag gedaan van het Sacramentsfeest in de kerk. Maar voor de vrijwilligers was de dag nog niet voorbij. Traditioneel werd na de koffie achter in de kerk het feest voortgezet in de pastorie. Dankzij het prachtige weer konden we in de tuin zitten. Binnen de kortste keren was iedereen druk in gesprek. De kelen werden gesmeerd met een drankje naar keuze. Ook de inwendige mens werd niet vergeten: eerst een kopje soep en daarna heerlijk belegde broodjes.

Traditiegetrouw werden er enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dit jaar werden de mensen van de administratie, de locatieraad en Kees Ruigrok door Cees van Boxel naar voren geroepen. Na een woordje van dank konden ze voorzien van een schitterende orchidee onder applaus hun stoel weer opzoeken.

Het vrijwilligersfeest werd afgesloten met koffie en een bonbon. Ik denk dat ik namens alle vrijwilligers kan spreken van een zeer geslaagde en gezellige middag. Een hartelijk woord van dank voor alle vrijwilligers die gezorgd hebben voor de inkoop, de stoelen in de tuin en de bediening.

Kees Lansbergen

Op weg naar 100 jaar Sacramentskerk

In een vorig parochieblad schreven we al iets over de bouwplannen van 1920 voor de nieuwe kerk waarvoor heel veel geld nodig was. Er werden onder meer aandelen uitgegeven. Ook kwam men op het idee, dat een loterij veel geld zou kunnen opbrengen. In het archief ligt een map met heel veel gegevens over de organisatie en opbrengsten (en uitgaven).

Juni 1920 werden er 1000 circulaires gedrukt door de firma Brouwer aan de Molslaan. (kosten ƒ 17,50.) Een paar dagen later worden er nog 200 bijgedrukt! De circulaire bevat niet alleen een aankondiging voor “het schoone doel van het opbouwen van de H. Sacramentskerk” aan de Simonsstraat, maar ook een oproep tot het schenken van voorwerpen. De circulaire bevat een geperforeerde invulstrook (zie foto). Uit de krant van 9 september 1920: De belangstelling voor de loterij der H. Sacramentskerk is enorm. Werd het comité verblijd door de ontvangst binnen een maand van meer dan 2700 prijzen, thans stijgt op nog belangrijker wijze de loten verkoop, duizenden zijn al in handen van gelukkige bezitters.

De verloting wordt goedgekeurd bij Kon. Besluit van 3 augustus 1920. Een groep van zelatrices gaat op pad om loten te verkopen, maar ook gaan er loten naar de vele parochies waar kapelaan Van der Salm geweest is voor zijn “bedelpreken”, bijv. naar Roelofarendsveen (300), Zoeterwoude (275), Haarlem (200), Amsterdam (180), enz.

De prijzen komen van vele kanten: van particulieren, van de middenstand, ja zelfs is een prijs beschikbaar gesteld door Z.Em. Kardinaal Van Rossum. (Zou kapelaan Van der Salm hem een circulaire hebben gestuurd?) En ja, wat doe je met zoveel prijzen? Ook daar wordt wat slims op verzonnen: van zondag 19 tot zaterdag 25 september wordt er in het patronaatsgebouw aan de Voorstraat (zaalhuur ƒ 75,10) een tentoonstelling georganiseerd die wordt opgeluisterd met diverse attracties. Etende, drinkende, koopende en gevende doet men een goed werk daar. En natuurlijk is er muziek. De grabbelton levert ƒ 174,31 op, het buffet ƒ 265,12 en de entree ƒ 415,09. Er staan poppen waar van men na betaling van een klein bedrag de naam mag raden (het weesmeisje heette Apollonia en de weesjongen Albert). Opbrengst ƒ 208,73. U ziet, alles werd nauwkeurig bijgehouden!

De openbare trekking is op woensdag 13 oktober en vanaf de vrijdag daarna kunnen alle prijzen worden afgehaald. Ook de complete lijst met alle prijzen ligt nog in het archief. Het zijn er teveel om hier allemaal te noemen. Maar enkele voorbeelden willen we u niet onthouden, want het geeft een aardig tijdsbeeld: diverse colliers, zilveren en gouden broches, gouden oorknopjes, tabak, sigaren en sigaretten, aschbakjes, bon voor schelvisch van 3 pond, bon voor konijn, platen van heiligen, oliegraphie Leo XIII in lijst, bussen lever in Maderasaus, hooikist, griffeldoos, inktpot, vliegenvangers, damesrijwiel, enz.

En wat staat er een week later in de krant? Hoewel nog een goede 300-tal prijzen, w.o. die van Z.Em Kardinaal v. Rossum, gevallen op no. 9086, nog niet afgehaald zijn en deez eerstdaags zullen worden te gelde gemaakt, kunnen wij thans melden, dat de loterij een zuiver netto bedrag van ƒ 6796,27½ heeft opgebracht. Waarlijk een schitterend bedrag en begrijpelijk is de bouwheer in zijn nopjes. Roomsch Delft heeft weer eens getoond, wat het kan bij eendrachtige samenwerking. (De opbrengst zou nu ca. 85.000. zijn!)

Eén ding blijft een mysterie: wat zou toch de prijs zijn geweest, die Z.Em Kardinaal Van Rossum ter beschikking had gesteld?