U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Sacramentsdag
Laatst gewijzigd: 17-05-2021

SACRAMENTSDAG

 

Sacramentsdag 6 juni

Voor ons als Sacramentskerk is dit altijd een feestelijke dag, die begint met een Eucharistieviering. Dit jaar is de voorganger pastor Eli Stok. Sonja zal er met de cantorij weer een heel mooie viering van maken.

Maar ook dit jaar zal de viering met een beperkt aantal mensen  moeten zijn, gelukkig wel meer dan 30 mensen (er zijn maximaal 80 kerkgangers mogelijk). Maar de aanbidding na afloop van de viering en de uitstelling van de monstrans zal vanwege de nog steeds geldende regel van 1 ½ meter afstand niet mogelijk zijn. Dat geldt ook voor het koffie drinken na afloop van de viering. Een feestdag met alle vrijwilligers blijft ook nog toekomstmuziek. Gelukkig hebben we, zoals u hierboven hebt kunnen lezen, wel iets kunnen doen voor een aantal van onze vrijwilligers tijdens de vieringen van 6 en 9 mei vanwege ons 100-jarig bestaan van onze Sacramentsgemeenschap.

Maar wij hebben ook nog altijd onze oogstdankdag in oktober. We hopen, dat er dan wat meer ruimte is om iets met en voor onze vrijwilligers te kunnen doen.

Honderd jaar vieren wij al met elkaar ons patroonsfeest. Een feest, niet van een gebouw, maar van mensen, die samen vieren, elkaar steunen in vreugde en verdriet. Maar ook al die vrijwilligers die soms zichtbaar, soms onzichtbaar zorgen voor een hechte gemeenschap.

Vorig jaar hebben we in de viering een tekst gelezen uit de jongerenviering van1993.

Een tekst die ook vandaag nog steeds actueel is:                    

Samen het dak op!

Soms lekt het dak van onze kerk. We vinden dat maar naar. We gaan dan al gauw denken dat het dak niet deugt. Maar in feite liggen er duizenden pannen op het dak die goed zijn. Ze liggen schouder aan schouder. De een steunt de ander. Ieder zorgt dat op zijn plekje het hemelwater opgevangen wordt en doorgeschoven naar beneden. En die duizenden pannen samen houden het dak dicht. Maar als er één pan is ‘die scheef ligt’ dan is het al mis. Dan zeggen we niet: ‘die pan lekt’, maar we zeggen: ‘het dak lekt’. Dan krijgen die duizenden pannen de schuld, omdat er één pan niet deugt.

 

Zo gaat het ook vaak in ons leven. Maar het afgelopen jaar hebben we in de coronatijd ook ervaren hoeveel mensen klaar staan voor elkaar. Ook in onze gemeenschap. Alle maatregelen die nodig zijn om 30 mensen een plek te geven in de kerk. Mensen die klaar staan om u te ontvangen en uw naam te noteren. Al de mensen (ook misdienaars) die elke zondag en donderdag, zorgen voor een mooie viering.

 

Zo vormen we samen de kerk, niet het gebouw, maar een groep van mensen die als een pan naast pan, steunend op elkaar, een gemeenschap vormen: de Sacramentsgemeenschap.  Daarom: Samen het dak op: ja gezellig!

Zo vieren wij dit jaar samen 100 jaar Sacramentskerk!

 

Liturgische werkgroep