U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / MEMISA/MIVA
Laatst gewijzigd: 27-09-2021

MEMISA/MIVA

MEMISA:

Aandacht voor Memisa

Op 14 februari vierde de Kerk dat het Wereldziekendag is, daarom denken we juist, in deze coronatijd, deze dag niet alleen aan onze zieken en hun mantelzorgers, maar willen we speciale aandacht schenken aan MEMISA.

Veilig bevallen in Ethiopië

Zwangerschap, geboorte, de eerste levensjaren, het zijn in Nederland doorgaans vreugdevolle gebeurtenissen. Maar in Ethiopië is veilig bevallen veel minder vanzelfsprekend. Door een gebrek aan goede gezondheidszorg overlijden schrikbarend veel moeders en jonge kinderen aan complicaties die verholpen hadden kunnen worden.

Daarom is Cordaid/Memisa in het afgelegen zuiden van Ethiopië een groot project gestart om klinieken te ondersteunen en betere zorg te leveren aan moeder en kind.

 Gezondheidszorg Ethiopië

Betere zorg voor moeder en kind

In Ethiopië ondersteunt Cordaid klinieken en ziekenhuizen door middel van een unieke financieringsmethode. Via Performance Based Financing (PBF) krijgen medische instellingen pas uitbetaald als ze bepaalde resultaten behalen, zoals meer zwangerschapscontroles en meer veilige bevallingen. Dit systeem motiveert het personeel van de klinieken om resultaten snel te verbeteren. Hierdoor is de kwaliteit van de gezondheidszorg in de gebieden waar Memisa werkt met enorme sprongen vooruit gegaan.

In Yirgalem zet een groep jonge Ethiopiërs zich met ziel en zaligheid in voor vrouwen in de gemeenschap met steun van Cordaid. En met succes! Maar er is nog veel te doen!

Er zijn namelijk veel problemen in deze stad in het midden van Ethiopië: er heerst grote armoede, er is weinig werk en door de afstand tot goede gezondheidszorg overlijden veel vrouwen tijdens hun zwangerschap of bij de bevalling. Of aan ziektes waarvoor ze behandeld hadden kunnen worden.

Memisa werkt hard aan scholing, opleiding van artsen en verpleegkundigen en aan plaatsing van kleine gezondheidscentra in afgelegen gebieden. Maar dat kan alleen met onze hulp. Daarom zal er op zondag 14 februari achter in de kerk weer de vertrouwde melkbus staan!

U hebt misschien al het e.e.a. op TV gezien. Ik heb op mijn reizen naar Kameroen en Tanzania gezien dat Memisa echt helpt! Helpt u de Memisa?

U kunt ook gireren: NL91 INGB 0000 0056 57 t.n.v. Memisa Den Haag.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.cordaidmemisa.nl

 

Wilt u Memisa blijven steunen?

Gironummer NL91 INGB 0000 0056 57 t.n.v. Memisa Den Haag.

Voor meer informatie zie www.memisa.nl

MIVA: deurcollecte 29 augustus na de viering

In het Ursulagedeelte in het parochieblad kunt u meer lezen over de MIVA collecte.

MIVA helpt echt! Juist in deze coronatijd is het belangrijk, dat er instanties zijn die mensen op vaak moeilijk bereikbare plekken weten te helpen. We krijgen regelmatig telefoontjes en apps over de situatie in Douala, Kameroen. De mensen daar in de sloppenwijken kunnen geen kant op. Daar zijn nog geen inentingen, weer overstromingen door de regentijd, geen werk dus geen inkomen. Therese, wijkvertegenwoordigster en de rechterhand van Zr. Antonetta, belt ons regelmatig over de problemen daar. Gelukkig kunnen wij haar op enkele punten helpen.

In de landen waar de MIVA haar projecten heeft zijn er grote problemen. Daarom is uw bijdrage  aan de MIVA-collecte heel belangrijk. Zij werken met lokale partners en echt: zonder vervoer is er geen zorg!

De filmpjes op de site van www.miva.nl zijn de moeite van het bekijken waard! Wij hopen, dat wij met elkaar weer een mooi bedrag bijeen kunnen brengen voor de MIVA, want we weten dat goed en veilig ziekenvervoer echt noodzakelijk is om mensen te kunnen helpen.

Dank u wel

 

 

Wij willen iedereen danken die heeft meegedaan aan de deurcollecte van 29 augustus j.l. voor de MIVA. Met elkaar hebben wij € 413,10 bijeengebracht. Hierdoor dragen we er aan bij dat een aantal missiewerkers aan een transportmiddel kan worden geholpen. Heeft u de collecte gemist, u kunt uw gift nog per bank overmaken: MIVA, NL42 INGB 0000 0029 50.

MOV. Marija Ruigrok-Kerklaan

 

 

MIVA- ambulance