U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / MEMISA/MIVA
Laatst gewijzigd: 01-10-2020

MEMISA/MIVA

MEMISA:

Wilt u Memisa blijven steunen?

Gironummer NL91 INGB 0000 0056 57 t.n.v. Memisa Den Haag.

Voor meer informatie zie www.memisa.nl

 

MIVA: Collecte ZONDAG 30 augustus

 

Wij willen iedereen danken die heeft meegedaan aan de collecte voor de MIVA. Met elkaar hebben wij in deze coronatijd € 186,80 bijeen gebracht. Hierdoor dragen we er aan bij dat een aantal missiewerkers aan een transportmiddel kan worden geholpen. Heeft u de collecte gemist, u kunt uw gift nog per bank overmaken: MIVA, NL42 INGB 0000 0029 50.

Marija Ruigrok-Kerklaan, MOV

 

 

MIVA- ambulance