U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / MEMISA/MIVA
Laatst gewijzigd: 20-02-2020

MEMISA/MIVA

Memisa

Zondag 10 februari hebben wij een deurcollecte gehouden voor het werk van Memisa. Met elkaar hebben wij een bedrag van € 240,50 bijeengebracht.

U allen hartelijk dank.

Wilt u Memisa blijven steunen?

Gieronummer NL91 INGB 0000 0056 57 t.n.v. Memisa Den Haag.

Voor meer informatie zie www.memisa.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Memisa

Op 11 februari viert de Kerk Wereldziekendag; daarom denken we die dag niet alleen aan onze zieken en hun mantelzorgers, maar willen we speciale aandacht schenken aan  ‘MEMISA’.

Veilig bevallen in Ethiopië

Zwangerschap, geboorte, de eerste levensjaren, het zijn in Nederland doorgaans vreugdevolle gebeurtenissen. Maar in Ethiopië is veilig bevallen veel minder vanzelfsprekend. Door een gebrek aan goede gezondheidszorg overlijden schrikbarend veel moeders en jonge kinderen aan complicaties die verholpen hadden kunnen worden.

Daarom is Cordaid/Memisa in het afgelegen zuiden van Ethiopië een groot project gestart om klinieken te ondersteunen en betere zorg te leveren aan moeder en kind.

Gezondheidszorg Ethiopië

Betere zorg voor moeder en kind

In Ethiopië ondersteunt Cordaid klinieken en ziekenhuizen door middel van een unieke financieringsmethode. Via Performance Based Financing (PBF) krijgen medische instellingen pas uitbetaald als ze bepaalde resultaten behalen, zoals meer zwangerschapscontroles en meer veilige bevallingen. Dit systeem motiveert het personeel van de klinieken om resultaten snel te verbeteren. Hierdoor is de kwaliteit van de gezondheidszorg in de gebieden waar Memisa werkt met enorme sprongen vooruit gegaan.

In Yirgalem zet een groep jonge Ethiopiërs zich met ziel en zaligheid en steun van Cordaid in voor vrouwen in de gemeenschap. En met succes. Maar er is nog een hoop te doen! Er zijn namelijk veel problemen in deze stad in het midden van Ethiopië: er heerst grote armoede, er is weinig werk en door de afstand tot goede gezondheidszorg overlijden veel vrouwen tijdens hun zwangerschap of bevalling. Of aan ziektes waarvoor ze behandeld hadden kunnen worden.

Memisa werkt hard aan scholing, opleiding van artsen en verpleegkundigen en aan plaatsing van kleine gezondheidscentra in afgelegen gebieden. Maar dat kan alleen met onze hulp. Daarom houden wij op zondag 9 februari een deurcollecte. U hebt misschien al het e.e.a. op t.v. gezien. Ik heb op mijn reizen naar Kameroen en Tanzania gezien dat Memisa echt helpt!

Helpt u Memisa?

U kunt ook gireren : NL91 INGB 00 00005657 t.n.v. Memisa Den Haag.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.memisa.nl.

MOV. Marija Ruigrok-Kerklaan

 

 

MIVA:

Memisa
Miva