U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Viering in Emerald
Laatst gewijzigd: 24-10-2019

Viering in "de Kiezel" in Emerald te Delfgauw

Vieringen Emerald

Ziekenzalving in Emerald

Op maandag 11 november zal in “De Kiezel” van het dienstencentrum Emerald, tijdens de eucharistieviering waarin pastor E. Stok zal voorgaan, tevens het sacrament van de ziekenzalving worden toegediend. Het sacrament zal worden toegediend aan de mensen die zich hiervoor hebben op gegeven. Ook mensen die niet tot deze locatie behoren kunnen zich hiervoor opgeven.

U kunt dit doen via het secretariaat van uw locatie of bij Lida Groenendijk (015 2616440) of Zr. Goretti (015 2573041).

De viering begint om 10.30 uur. Na afloop van de viering drinken wij zoals gebruikelijk samen een kopje koffie of thee.

Het ouderenpastoraat