U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Familieberichten
Laatst gewijzigd: 03-11-2019

Familieberichten

GEDOOPT:

Geen info

 

HUWELIJK EN HUWELIJKSJUBILEUM:

Geen info

 

OVERLEDEN:

Op 14 oktober is Louise Maria Keijzer-Schaareman uit de Prof. Krausstraat overleden. Zij is 64 jaar geworden.

Een groot deel van haar jeugd heeft Loes doorgebracht in de Geertruid van Oostenstraat. Op vrij jonge leeftijd is ze getrouwd en met haar man kreeg zij twee kinderen. Niet onvermeld mag blijven dat zij een groot dierenliefhebber was.

Zij was ook een gelovige vrouw, die in onze Sacramentskerk haar geloof voedde en haar relatie met God onderhield, ook in tijden dat het niet alleen maar rozengeur en maneschijn was. Uit respect voor haar heeft de familie ervoor gekozen om de uitvaartdienst in deze kerk te houden. Op maandag 22 oktober werd zij na de afscheidsdienst begraven op de begraafplaats Iepenhof. Loes zal door haar gezin en familie gemist worden. Mogen zij kracht en steun vinden in het geloof en het vertrouwen, dat Loes nu voor altijd is opgenomen in het eeuwig Licht.

Op zondag 14 oktober, twee weken voor zijn 93ste verjaardag is Martin Wijsman overleden.

Hij was een van de steunpilaren van de voormalige Onze Lieve Vrouwe-parochie aan de Arubastraat.

Toen hij, 65 jaar geleden, in Delft kwam wonen werd hij al snel benaderd door de toenmalige pastoor van de kerk, met de vraag of hij collectant wilde worden. Dat wilde Martin wel, en dat is hij gebleven tot de sluiting van de kerk in 2008. 

Hij was echter niet alleen collectant, maar ook secretaris van de werkgroep Contactpersonen, een groep vrijwilligers die namens de pastoor (later de pastor) het contact met de parochianen onderhielden. Daarnaast hield hij ook de administratie bij van de kerkbijdragen in het kader van de actie Kerkbalans. En hij was lid van de Parochievergadering.

Kortom: een heel lange periode van vrijwilligersactiviteiten.

In 2003, bij zijn “gouden jubileum”, kreeg hij daarvoor de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

De sluiting van de Onze Lieve Vrouwe-kerk ging hem zeer aan het hart. Dat “zo maar” besloten werd dat “zijn kerk” gesloten zou worden kon hij maar moeilijk accepteren.

Na de kerksluiting heeft hij nog enige tijd de vieringen bijgewoond in Huize “Monica” totdat ook die ophielden. Nog weer later, toen het hem teveel was geworden om de deur uit te gaan, werd regelmatig de H. Communie bij hem thuisgebracht.

In besloten familiekring werd op 21 oktober 2018 de uitvaartdienst gehouden.

Op 29 oktober overleed Koos Wenneker van het Zuideinde in het hospice Het Vliethuis in Voorburg. Hij is 77 jaar geworden. Met een stijlvolle viering hebben we op 3 november afscheid genomen in de Sacramentskerk.

Op 24 augustus is Anne van der Burg-van der Putte uit de Schimmelpenninck van der Oyeweg in Delfgauw op 60-jarige leeftijd overleden. Met een mooie viering hebben we op 30 augustus afscheid van haar genomen.

We zullen haar in onze gebeden gedenken en wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

In memoriam: Alijd Vijverberg-van der Helm

Op dinsdag 29 januari overleed Alijd Vijverberg-van der Helm, geboren op 24 juli 1936, in verpleeghuis Die Buytenweije in aanwezigheid van haar man en vrienden. Zij bereikte de leeftijd van 82 jaar, helaas na een periode van 4 jaar met toenemende dementie.

Alijd was de oudste van 4 kinderen van koster P. van der Helm. Judith en Beda waren haar zussen en Bart was haar broer; allen geboren in de Simonsstraat 90. Na de basisschool en de MULO ging zij als staflid werken bij de Scoutinggroep in Delft. Tussen 1961 en 1966 heeft Alijd gewerkt als kraamverzorgster bij het kraamcentrum in Delft.

Met haar man Leo heeft zij 52 mooie jaren beleefd. Met hun 3 kinderen Paul, Frank en Bernadet en een vriendenkring van Paul en Frank ontstond op zaterdagmorgen de koffie- en theeochtend waarbij zij het predicaat “koffie-oma” kreeg toebedeeld. Alijd was grootmoeder van haar kleindochters Melissa en Kimberly van zoon Frank.

Van jongs af aan werkte Alijd thuis en in de vroegere beeldenwinkel van vader Piet, maar ook in de parochie van het Allerheiligst Sacrament waar zij optrad als hulpkoster, de cartotheek verzorgde met Joke van Koppen en het maandelijkse parochieblad verdeelde onder de bezorgers. Zij was jarenlang lid van de parochievergadering en de pastoraatsgroep en mede-oprichtster van ziekenactie “de Regenboog”.

Alijd heeft zich op velerlei manieren ingezet voor vrijwilligerswerk in de kerk, de wijk Wippolder en in de stad Delft. Na een korte inwerkperiode was zij meer dan 20 jaar voorzitter van het Katholiek Vrouwengilde. Ook was zij jarenlang lid van de Delftse Vrouwenraad en het Gilde van Maria van Jesse. Uiteraard heeft Alijd intensief meegeleefd met de werkzaamheden van Leo, zoals bij de Tweede Kamerfractie van het CDA. Samen met Leo deed zij veel jaar veel vrijwilligerswerk.

Alijd en Leo genoten met o.a. haar broer Bart van de bedevaarten naar Lourdes en naar Rome. Met haar kinderen ging zij vaak naar de stad, de kinderboerderij met waterspeeltuin en de Delftse Hout. Ook werd in gezinsverband vele keren aan de fietsvierdaagse in Drenthe, Noord-Brabant, Limburg en IJsselmeer meegedaan. Nagenoeg 45 jaar ging zij met plezier naar de vakantieboerderij in het buurtschap Henxel te Winterswijk. In de loop van deze periode ontwikkelde zich daar een hechte band met de buren. Tot op heden worden de fijne contacten voortgezet. Natuurlijk ook in Delft, Zoetermeer en het Westland had zij vele contacten met hartsvriendinnen en kennissen.

Niet onvermeld mag blijven dat Leo en Alijd als echtpaar in 2011 tijdens een Eucharistieviering in de Sacramentsparochie voor hun talrijke verdiensten de pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice“ hebben mogen ontvangen. Het gezin heeft dit sympathieke gebaar uiteraard zeer gewaardeerd.

Op maandag 4 februari hebben we in een prachtig verzorgde Eucharistieviering in de Sacramentskerk afscheid van haar genomen. Zij rust nu in een familiegraf op de begraafplaats Iepenhof. Mogen haar man, gezinsleden, familieleden en vele kennissen troost vinden in het geloof en vertrouwen dat Alijd nu is opgenomen in het rijk van God.

In memoriam: Joop van der Maarel

Joop werd geboren op 24 september 1936 te Pijnacker. Hij heeft zijn hele leven aan de Delftsestraatweg gewoond en was daarom een bekend gezicht in Delfgauw. Een tijd lang heeft hij gewerkt in zijn eigen tuinbedrijf. Op relatief jonge leeftijd werd hij echter getroffen door een ongeluk en raakte daarbij een deel van zijn been kwijt, waarna hij de zorg voor het bedrijf heeft overgedragen aan zijn broers. Wel bleef hij zelf actief en reed hij graag met de vrachtwagen naar de veiling heen en weer.

In 1961 trouwde Joop met Riet Boot, een meisje uit de stad die echter ook het werk op de tuinderij oppakte. Ze hadden een gelukkig huwelijk, waaruit twee dochters werden geboren, die zorgzaamheid en nuchterheid van huis uit hebben meegekregen. Na het overlijden van Riet in 2009 moest Joop zijn leven opnieuw vormgeven en dat is hem ook gelukt.

Joop hield niet echt van verre reizen, maar was des te meer een verbindende factor in zijn eigen omgeving. Hij had goed contact met vele dorpsgenoten en maakte snel een positieve indruk op anderen. Altijd was hij om het huis aan het tuinieren. In het bijzonder genoot Joop ook van zijn drie kleinkinderen.

Hij is vrij plotseling overleden, na een korte periode in het ziekenhuis, op 11 februari jl. De uitvaartmis was vanuit de Sacramentskerk op 18 februari, met aansluitend ontvangst op Iepenhof, waar in besloten kring ook de crematie heeft plaatsgevonden.

In Memoriam: Gerard Ruijgrok

Op dinsdag 16 februari is in Wassenaar op 87-jarige leeftijd Gerard Ruijgrok overleden. Hij heeft binnen onze Sacramentsgemeenschap veel gedaan: hij was onder meer misdienaar, koster, lid van de parochievergadering en hij had via de missiewerkgroep een warm hart voor onze missionarissen. Gerard heeft bijna zijn hele leven gewoond aan de Julianalaan. In zijn huwelijk met Trudy kregen zij drie dochters, die in hem een actieve vader hadden. De laatste paar jaren waren moeilijk. We zagen hen op zondagen beiden met hun scootmobiel naar de viering komen. Eind 2017 werd het wonen aan de Julianalaan te bezwaarlijk en vertrokken ze naar Wassenaar, waar ze nog samen konden wonen. Gerard was een betrokken en trouwe parochiaan met een duidelijke mening over wat het is om lid te zijn van een kerkgemeenschap en over de vormgeving van de vieringen.

In memoriam: Riet Schenkels-Bakker

Riet werd geboren op 4 oktober 1928. Samen met haar man Theo kreeg zij 2 dochters en later 1 kleinkind en 2 achterkleinkinderen.

Riet leerde al in haar prille jeugd wat aanpakken was, als de een na oudste dochter in een groot katholiek gezin.

Haar hele verdere leven heeft in het teken gestaan van zorgen voor en omgaan met mensen. Altijd stond zij klaar, naast haar eigen gezin, voor familieleden, buren en ook de kerk. Jarenlang heeft zij daar voorgelezen en de zieken bezocht. Zij was een vrouw die tevreden was met kleine dingen, gezegend met een positief karakter en zelden klagend. Tot het laatst toe genoot zij van de aandacht en het contact met de mensen om haar heen.

Op 13 maart heeft ze na een mooi en zorgzaam leven in volle overgave haar leven teruggegeven aan haar Schepper.

Mogen allen die haar gekend hebben kracht en steun vinden in het geloof en het vertrouwen dat Riet nu voor altijd is opgenomen in het eeuwig licht.

 

We zullen onze overledenen in onze gebeden gedenken en wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.