U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / ACTIE'S
Laatst gewijzigd: 22-05-2020

ACTIE'S

MEDEDELINGEN:

 

Wat is er sinds half maart gebeurd

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat vieringen en veel andere activiteiten in de parochie zijn afgelast. In de maand mei is er geen parochieblad verschenen.

Toch heeft niet alles stilgestaan; er zijn alternatieven bedacht om het contact met de parochianen zo goed mogelijk in stand te houden. Er zijn nieuwsbrieven gemaild naar een beperkte groep parochianen waarvan het e-mailadres bij ons bekend is.

 

Wellicht is dit een goede gelegenheid om uw e-mailadres aan het secretariaat door te geven (secr.sacramentskerk@rkdelft.nl). We kunnen u dan goed op de hoogte houden als er weer een parochieblad uitvalt.

 

Belangrijke mededelingen op een rijtje:

 

Vieringen

 

In verband met het coronavirus zijn alle vieringen, zowel in het weekend als door de week, afgelast. Dit geldt voorlopig t/m 1 juli / No public masses on Sunday and weekdays

 

Iedere zondag wordt er een viering uitgezonden vanuit de Maria van Jessekerk, verzorgd door het pastoraal team. De link is te vinden op de website www.rkdelft.nl.

 

In de Paaswake in de Maria van Jessekerk werden de paaskaarsen van zeven locaties gewijd en ontstoken.

 

Collectes

 

Het is gebruikelijk dat tijdens een viering gecollecteerd wordt voor het pastorale werk in de parochie. 

 

Omdat er geen viering in onze kerk is, kunt u uw (collecte)bijdrage overmaken op rekening:

 

NL66 INGB 0002 5922 24 ten name van RK St Ursula par. Allerh. Sacrament.

 

Misintenties

 

In de eucharistieviering zullen misintenties vanuit de parochie St. Ursula en OLV van Sion worden gelezen. U kunt een intentie tot uiterlijk donderdagavond telefonisch doorgeven aan Lida Groenendijk, telefoon 015 2616440, of via e-mail: secr.sacramentskerk@rkdelft.nl.

 

Kerkopenstelling

 

De Sacramentskerk is iedere zondag open van 11.00 – 12.00 uur. Tijdens de openstelling is er de gelegenheid om een kaarsje op te steken en er is ruimte voor persoonlijk gebed. U mag ook missaaltjes van de komende weekenden meenemen om de vieringen via rkdelft.nl te kunnen volgen.

 

Overwegingen

 

Pastor Eli Stok verzorgt samen met collega’s en leden van de diverse werkgroepen Woord- en Communievieringen uit beide parochies, bijna iedere avond een overweging bij de teksten van het evangelie van de betreffende dag. Te zien en beluisteren op de website www.rkdelft.nl bij tabblad Vieringen.

 

Pastorale zorg

 

Pastorale zorg gebeurt zoveel mogelijk telefonisch. De telefoonnummers van de pastores staan op bladzijde 2 in het parochieblad.

 

Verhuisbericht

 

Eind maart is pater Ted Cloin verhuisd van Rotterdam naar Nijmegen. Voor wie hem een kaartje wil schrijven: Catharinahof, Rosa de Lima 44, 6543 JG Nijmegen;

 

E-mailadres: n.cloin@upcmail.nl.

 

Pater Ted was tot vorig jaar de vaste voorganger bij de Eucharistievieringen met Kerstmis en Pasen in Emerald. We wensen hem een goed verblijf op zijn nieuwe stek.

 

Bisdomblad Tussenbeide

 

In april is een nieuw Bisdomblad Tussenbeide uitgekomen met daarin veel informatie. Via de link https://www.bisdomrotterdam.nl/documenten-overzicht/documenten-publicaties komt u uit bij het blad Tussenbeide.

 

Heilige Corona noveenkaars te koop.

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Gezamenlijke vieringen worden steeds lastiger of onmogelijk vanwege het gevaar voor besmetting. Zondagsvieringen zijn afgelast. Tussen mensen is er afstand, gevaar voor ziekte, duisternis.

Wat velen niet weten: 'Corona' of 'Korona' / 'Stephania' is de naam van een relatief onbekende heilige van de katholieke kerk, die waarschijnlijk rond 160 in Egypte of in Syrië of in Antiochië is geboren. De vroegchristelijke martelaar stierf waarschijnlijk rond 177 op 16-jarige leeftijd in de tijd van vervolging van christenen samen met haar vader, St. Victor van Siena. Volgens andere bronnen was Corona de vrouw van de martelaar Victor. Ze werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten die werden gemarteld. Haar dood was erg wreed. Haar herdenkingsdag is 14 mei.

 

Corona is patrones tegen hagel en watersnood; haar voorspraak wordt ingeroepen tegen rugklachten en als hulp bij financiële aangelegenheden en geldzaken; als troosteres bij geloofstwijfels en in doodsnood, alsmede als raadgeefster bij ingewikkelde levensproblemen. Gezien de naamovereenkomst ligt het voor de hand haar voorspraak in te roepen tegen het in 2019 uitgebroken Coronavirus (COVID-19).

 

Er is een noveenkaars van de heilige Corona te koop tijdens het openingsuur van de kerk op zondagen.

 

 

Actie Kerkbalans:


Kledingactie: Mensen in Nood

Adventsactie: “Hoop voor moeder en kind”

Hulp aan jonge kinderen in Peru

Wij hebben met Kerstmis met elkaar het mooie bedrag van € 891,40 bijeengebracht! Met de verkoop van de adventskaarsen is € 50,00 opgehaald. Dat maakt samen €941,40. Hier komen de bankoverschrijvingen nog bij, maar die zijn nog niet helemaal bekend. We denken dat we samen met de andere kerken van onze St. Ursulaparochie een fijn bedrag bij elkaar hebben gehaald, zodat ‘Warmi Huasi’ de 100 gezinnen in Peru kan ondersteunen.

Namens de moeders in Lima en hun kinderen heel hartelijk dank!

Mocht u liever uw gave overmaken per bank dan graag op het banknummer: NL89 INGB 0653 1000 00 Bisschoppelijke adventsactie o.v.v. Peru.

MOV, Marija Ruigrok-Kerklaan

 

Pinksteractie: Week van de Nederlandse Missionarissen

Zij zijn de handen die luisteren

Naar onuitgesproken vragen.

Zij zijn de handen die zien

Waar echt hulp nodig is.

Zij zijn de handen die spreken

Waar woorden ontbreken.

Zij zijn de handen die weten

Welk lot vele mensen dragen

Zij zijn de handen die voelen

Waar pijn zit.

Zullen wij die handen

Een helpende hand bieden?

Tekst van Felicia Dekkers.

 

Vastenactie: 'WERKEN AAN JE TOEKOMST'

Goed onderwijs biedt toekomst perspectief

Ook wij doen dit jaar mee met het project van de landelijke vastenactie mee. Een prachtig project! Wij weten uit ervaring hoe belangrijk onderwijs is. Op 5 januari ben ik weer naar Gambia geweest. We hebben weer de school bezocht die met o.a. uw hulp daar is neergezet. Meer dan 300 kinderen volgen nu onderwijs in hun nieuwe lokalen, maar er is vorig jaar een tweede gebouw neergezet voor voortgezet onderwijs. Jongens en meisjes hoeven nu niet af te haken en kunnen hier hun opleiding vervolgen. Er wordt gretig gebruik gemaakt van de bibliotheek en er wordt hard gezocht naar mogelijkheden om een computerklas in te richten. Een van de jongeren is hier mee bezig: ‘Ik heb de kans gekregen om te leren en die kans wil ik al onze jongeren geven!’

Dit is Gambia, maar in het algemene stuk hebt u kunnen lezen dat er nog 57 miljoen kinderen in de wereld zijn, die niet naar school kunnen. Dit jaar wil Vastenactie met onze hulp verschillende projecten steunen. In de komende vastentijd zullen we dat doen door elk weekend in de vieringen er aandacht aan te besteden.

Vastenactie 2020: ‘Werken aan je toekomst’

Achter in de kerk heeft u misschien toch nog de posters en de foto’s gezien van ons vastenactieproject. Elk weekend wilden wij aan het begin van de viering stilgestaan bij het hongerdoek en met de voorbeden was er aandacht voor de jongeren die willen werken aan hun toekomst maar daar niet de gelegenheid voor hebben vanwege het ontbreken van een schoolgebouw of geld voor een verdere opleiding.

Het was de bedoeling om na de vieringen van Paasmorgen en tweede Paasdag een deurcollecte te houden. Dit zal nu vanwege sluiting van alle kerkgebouwen niet kunnen doorgaan. Daarom een dringend verzoek om uw bijdrage te storten op:

NL68 RABO 0309 9101 45. t.n.v. RK Parochie Sint Ursula o.v.v. Vastenactie.

Want we kunnen onze medemens van ons vastenactieproject niet vergeten.

Heel hartelijk dank daarvoor.

Wij wensen u allen veel gezondheid toe en solidariteit met elkaar en hopen elkaar spoedig te zien in onze vieringen.

MOV. Marija Ruigrok-Kerklaan

 

Vastentijd, tijd van bezinning.

In het vorige parochieblad heeft u al kunnen lezen dat wij als Sacramentsgemeenschap meedoen aan het project. Achter in de kerk ziet u de posters en foto’s. Na elke viering staan we stil bij ons hongerdoek: ‘wereldgezichten’. Ook daarover heeft u in het februarinummer al iets kunnen lezen.

In januari waren wij in Gambia, waar we de school bezochten die Met gelden van de vastenactie 2017 is gebouwd. Meer dan 300 jongeren bezoeken de school en de klassen zitten vol: 50 tot 56 leerlingen per klas! Drie jongeren naast elkaar. Jongens en opmerkelijk veel meisjes. Het lesgeven gaat anders dan nu bij ons. Het is hetzelfde als bij ons in de jaren 60. Maar de jongeren zijn dolenthousiast, want ze kunnen nu de hele dag naar school. Een jaar geleden was het maar een dagdeel.

Elk weekend zullen wij in de weekendvieringen aandacht besteden aan het project ‘Werken aan je toekomst.’ Achter in de kerk zal de bloemengroep een liturgische bloemschikking maken.

U kunt uw bijdrage elk weekend achter in de kerk in de bekende melkbus doen. Na de vieringen met Pasen zal er een speciale deurcollecte zijn. U kunt ook uw gift overmaken naar

NL68 RABO 0309 9101 45. t.n.v. RK Parochie Sint Ursula o.v.v.. vastenactie.

Wij wensen u een vruchtbare 40-dagentijd toe.

MOV. Marija Ruigrok-Kerklaan