U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / ACTIE'S
Laatst gewijzigd: 21-12-2019

ACTIE'S 2019

Actie Kerkbalans:


Kledingactie: Mensen in Nood

 

Advent - Kerst ‘groot denken, klein doen’

Zoals u voorin het parochieblad al gelezen hebt, doet ook onze Sacramentsgemeenschap mee aan de Bisschoppelijke Adventsactie. De kerststallen staan weer net als andere jaren achter en voorin de kerk. Op kerstavond komen wij bij elkaar om de geboorte van Jezus te vieren. Zijn ouders vonden een veilige plek in Bethlehem in een stal. In Lima zoeken moeders een veilige plek voor hun gezin. Ook zij wonen in primitieve omstandigheden net als Jezus, maar zij hopen met onze hulp een plek te krijgen waar ze veilig kunnen blijven wonen.

De collecte voor de organisatie in Lima die hen helpt ‘Warmi Huasi’ (huis voor vrouwen) zal gehouden worden aan het eind van de vieringen in de kerstnacht en op kerstmorgen.

Mooie en gezegende kerstdagen en alvast dank voor uw gaven.

Mocht u liever uw gave overmaken per bank dan graag op het banknummer: NL89 INGB 0653 1000 00 Bisschoppelijke adventsactie o.v.v. Peru.

MOV, Marija Ruigrok-Kerklaan

 

Pinksteractie: 9 juni 2019: Week van de Nederlandse Missionarissen

Thema: Geloven in de ander. Een wereldwijde missie.

Zij zijn de handen die luisteren

Naar onuitgesproken vragen.

Zij zijn de handen die zien

Waar echt hulp nodig is.

Zij zijn de handen die spreken

Waar woorden ontbreken.

Zij zijn de handen die weten

Welk lot vele mensen dragen

Zij zijn de handen die voelen

Waar pijn zit.

Zullen wij die handen

Een helpende hand bieden?

Tekst van Felicia Dekkers.

U heeft voorin het parochieblad hierover het een en ander al kunnen lezen. Zaterdag 11 mei waren wij aanwezig in de Jacobikerk in Utrecht om naar de verhalen van Zr. Willy van Mer en mevrouw  Jet Nauta te luisteren. Nederlandse missionarissen zijn er niet meer zoveel. In de jaren 70 was er een werkgroep van mannen en vrouwen die schriftelijk contact hadden met onze paters en zusters in de missie. Zij nodigden hen uit als ze voor vakantie in Nederland waren om hun verhaal te doen en een soort ‘bedelpreek’ te houden voor hun werk in de missiegebieden. Zijn er nu geen missionarissen meer? Ja wel, maar meestal niet meer als lid van een congregatie; het zijn jonge mensen, missionaire werkers, die voor een aantal jaren, minimaal 5 jaar, hun leven in dienst stellen voor de noodlijdende mens. We zijn geraakt door het verhaal van Jet, die met haar niet aflatende positiviteit zich inzet voor de inheemse bevolking in Mexico. Na haar verhaal moest ze snel weg om ’s avonds het vliegtuig te halen om weer terug te gaan naar Mexico. Maar ook van Zr. Willy, die ondanks alle bedreigingen de mensen probeert op te leiden en te motiveren positief te blijven. Ze moest vluchten uit Noord-Kameroen! Ze zei: “Nu weet ik wat het is te vluchten en te leven vanuit één tas”. Maar ze gaat terug.

Leest u vooral hun verhaal via de website en doe mee aan de collecte na afloop van de Pinksterviering. U geeft daarmee een steuntje in de rug aan de missionaire werkers, die daardoor werkzaam kunnen blijven in moeilijke gebieden. Zij leiden mensen op, zorgen voor gezondheidszorg en dragen bij aan een veilig bestaan.

Dank! Pinksteractie: Week van de Nederlandse Missionarissen

Zondag 9 juni was de jaarlijkse Pinkstercollecte voor de missionarissen en lekenmissionarissen. Af en toe hebben deze mensen echt een steuntje in de rug nodig. Daarom is het heel belangrijk dat wij door middel van de Pinkstercollecte hieraan mee hebben gewerkt. Namens al deze mannen vrouwen, heel hartelijk dank voor uw gift.

Met elkaar hebben wij € 357,70 bijeengebracht.

MOV. Marija Ruigrok-Kerklaan

 

Vastenactie: