U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / ACTIE'S
Laatst gewijzigd: 18-02-2021

ACTIE'S

Patrick geeft les

KLEDINGACTIE :Mensen in Nood:

 

Kledingactie: zaterdag 17 april

Zoals u voor in het parochieblad gelezen zult hebben, zal de halfjaarlijkse kledingactie plaats vinden op zaterdag 17 april. U kunt misschien nu alvast wat apart leggen. In het nummer van april zal er een uitgebreider stukje komen over het project waar de opbrengst van de inzameling naar toe gaat.

SMOV Delft, Marija Ruigrok

 

KERKBALANS

 

Adventsactie: Groot denken, klein doen

 

Hulp aan de allerarmsten in Malawi

Ondanks de corona en een kleine bezetting in de vieringen en ook geen nachtmis of uitgebreide kerstvieringen hebben we met elkaar het mooie bedrag van € 425,00. bijeengebracht! Met de verkoop van de Adventskaarsen is € 50,00 opgehaald. Dat maakt €475,00. Hier komen de bank- en girobijdragen nog bij, die u rechtstreeks hebt overgemaakt naar de Adventsactie. We denken dat we samen met de andere kerken van onze St. Ursulaparochie een fijn bedrag bij elkaar hebben gehaald, zodat er toch mensen in Malawi geholpen kunnen worden.

Namens de moeders in Malawi en hun kinderen heel hartelijk dank!

MOV-groep, Marija Ruigrok-Kerklaan

 

 

PINKSTERACTIE: Week van de Nederlandse Missionarissen:

Zij zijn de handen die luisteren

Naar onuitgesproken vragen.

Zij zijn de handen die zien

Waar echt hulp nodig is.

Zij zijn de handen die spreken

Waar woorden ontbreken.

Zij zijn de handen die weten

Welk lot vele mensen dragen

Zij zijn de handen die voelen

Waar pijn zit.

Zullen wij die handen

Een helpende hand bieden?

Tekst van Felicia Dekkers.

 

Vastenactie 'WERKEN AAN JE TOEKOMST':

Goed onderwijs biedt toekomst perspectief

Natuurlijk doen wij ook dit jaar mee met het project van de landelijke Vastenactie. Een prachtig project! Omdat vorig jaar met het begin van de Vastenactie de kerken gesloten werden, is er landelijk weinig opgehaald voor de projecten. Zoals u in het algemene katern gelezen zult hebben, wil Vastenactie daarom dit jaar het project verlengen.

Hier in Nederland werden de scholen gesloten, maar konden de kinderen met heel veel hulp van leerkrachten en de mogelijkheid van het gebruik van laptops thuis onderwijs krijgen. Er zijn zelfs eindexamens gedaan!

Dit was niet het geval in Afrika. We kregen berichten uit Kameroen en Gambia. Alle scholen vele weken dicht. Geen huiswerk, geen laptops, want er is geen wifi. We hoorden vanuit Gambia, dat voor de middelbare scholen de hoogste klassen op zaterdagochtend op de televisie EEN ochtend les werd gegeven. De scholen zijn pas in januari opengegaan.

Dat is pas een verloren leerjaar!

Dit is in Gambia, maar zoals u in het algemene stuk gelezen zult hebben, zijn er nog 57 miljoen kinderen in de wereld, die niet naar school kunnen. Daarom wil Vastenactie ook dit jaar met onze hulp verschillende projecten steunen. In de komende vastentijd zullen we dat doen door elk weekend in de vieringen er aandacht aan te besteden.

Achter in de kerk zullen foto’s hangen, staat de melkbus voor uw vastengift. Maar u kunt ook uw gift storten op het bekende banknummer: NL68 RABO 0309 9101 45 van de RK parochie St. Ursula o.v.v. Vastenactie of

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie.

Vastenactie 2021 : ‘Werken aan je toekomst’

Vastentijd, tijd van bezinning

In het vorige parochieblad (zie het artikel hierboven) heeft u al kunnen lezen, dat wij als Sacramentsgemeenschap meedoen aan dit project van de Vastenactie. Achter in de kerk ziet u de posters en foto’s. Elke viering besteden we met de voorbeden en een openingstekst aandacht aan de jongeren in Zambia. Dat doen we ook door het hongerdoek “WERELDGEZICHTEN” op te hangen.

Achter in de kerk heeft de bloemengroep een liturgische bloemschikking gemaakt.

Ook voor de jongeren en hun ouders van de KWD (kinderwoorddienst) is er achter in de kerk aandacht besteed aan de vastentijd. Ook als er geen KWD is, kunt u als ouders of opa en oma er even langs lopen om materiaal mee te nemen.

U kunt uw geldelijke bijdrage elk weekend achter in de kerk in de bekende melkbus doen.

We zijn gewend om na de vieringen met Pasen een speciale deurcollecte te houden. Maar in deze onzekere tijden zal dat misschien wel weer een probleem zijn.

Maar om al deze problemen te omzeilen kunt u ook uw gift overmaken naar

NL68 RABO 0309 9101 45 t.n.v. RK Parochie Sint Ursula o.v.v.. vastenactie. (uw gift is dan ook nog aftrekbaar bij uw belastingaangifte!)

Wij wensen u een vruchtbare 40-dagentijd toe.

MOV, Marija Ruigrok

 

Inzameling voedselbank