U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / ACTIE'S
Laatst gewijzigd: 24-10-2021

ACTIE'S

MissieOntwikkelingVrede

In het algemene stuk in het parochieblad kunt u lezen over het werk van o.a. Zr. Jeanne Pascale in Guinee. Ondanks een schrijnend gebrek aan financiële middelen hebben de zusters enkele wees- en opvanghuizen (o.a. in Gouécké en Macenta) kunnen oprichten. In Gouécké worden kinderen van 0 - 4 jaar verzorgd. Probleem is dat in de dorpen gedacht wordt als de moeder in het kraambed sterft, de baby de schuld krijgt en ook moet sterven. Daar willen de zusters verandering in brengen. In Macenta worden oudere kinderen opgevangen. Zij zijn slachtoffer van de rebellen in Liberia. Hun ouders zijn voor hun ogen vermoord en de kinderen kampen met trauma’s. Zij worden geholpen en krijgen onderwijs. Probleem zijn nu de financiën. Het tehuis is te klein, er is geen geld voor uitbreiding, maar ook voor voeding.

Er is nog veel werk aan de winkel en daarom aan u de vraag: Wilt u het werk van MISSIO steunen? U kunt dat doen in de deurcollecte, maar ook door uw bijdrage te storten op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Missie, Ontwikkeling, Vrede

Marija

VASTENACTIE

Sam’s kledingactie.

De komende kledingactie is op zaterdagochtend 23 oktober van 10 tot 12 uur.

De voorjaarsinzameling van maart heeft in onze locatie 1450 kg opgeleverd! Met daarbij nog gereedschap en veel mobieltjes. Waarvoor heel hartelijk dank!

Uitgebreide informatie waar de opbrengst van de kledingactie naar toe gaat, vindt u in het parochiedeel van dit blad of op www.samskledingactie.nl.

Maar…. wie helpt bij het laden van de auto? Rond 12 uur een kwartiertje maar!!!

Graag even aan mij laten weten middels een mailtje naar marijark­(at)xs4all(dot)nl!

 

KERKBALANS

 

Adventsactie: Groot denken, klein doen

Zondag 28 november begint de Advent, dus ook de Bisschoppelijke Adventsactie.

Dit jaar is het thema: ‘Gezonde start voor moeder en kind’. In het algemene stuk vindt u alle informatie over dit project.

Elke viering steken wij een kaars aan op de Adventskrans; ‘een lichtpunt in de duisternis’  voor al die moeders in landen waar zorg voor moeder en kind ontbreekt.

Zondag 29 november kunt u ook weer de Adventskaars kopen! Euro 3,00 per stuk.

Als u niet in de gelegenheid bent om aan de collecte in de kerk mee te doen, kunt u het ook gireren.

Dat kan rechtstreeks naar: rekening NL89 INGB 0653 1000 00 Bisschoppelijke Adventsactie  met de vermelding van Adventsproject Malawi, of op de Ursularekening: NL68 RABO 0309 9101 45 van RK Parochie St. Ursula o.v.v. Adventsactie Malawi. Het totale bedrag zullen wij dan als SMOV overmaken naar de Adventsactie.

MOV. Marija Ruigrok-Kerklaan

 

PINKSTERACTIE: Week van de Nederlandse Missionarissen:

Zij zijn de handen die luisteren

Naar onuitgesproken vragen.

Zij zijn de handen die zien

Waar echt hulp nodig is.

Zij zijn de handen die spreken

Waar woorden ontbreken.

Zij zijn de handen die weten

Welk lot vele mensen dragen

Zij zijn de handen die voelen

Waar pijn zit.

Zullen wij die handen

Een helpende hand bieden?

Tekst van Felicia Dekkers. 

Elk jaar vragen wij met Pinksteren uw aandacht voor missionarissen en missionaire werkers. Zij zetten zich dagelijks in voor de kwetsbare medemens. Hierover kunt u lezen in het algemene gedeelte. Ik weet uit ervaring hoe belangrijk het werk is van deze mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld in Mwanza hebben wij dat gezien, hoe Zr. Anna Birgitta les gaf aan meisjes. Nu zij in Nederland is, krijgen wij foto’s van de lerares die het overgenomen heeft van Zr. Anna Birgitta. Ondanks corona konden de meisjes naar school en hebben zij examen gedaan in naaien en koken. In een kleine modeshow kwamen prachtige ontwerpen voorbij, maar ook de menu’s van Europees en lokale gerechten zagen er lekker uit. Nu lezen wij van Susanne Beentjes, zij werkt ook in Mwanza. Zij is uitgezonden door SMA (organisatie die leken uitzendt) en woont in Mwanza samen haar zoontje. Zij werkt daar als coördinator van het Lulu-project (Lulu betekent ‘parel’ in het Swahili). Jonge vrouwen worden ondersteund en gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te benutten, zelfverzekerd te zijn en kleine handeltjes op te zetten. Zij krijgen trainingen in sociale vaardigheden, leren omgaan met geld en te zorgen voor zichzelf en hun kind. De mentoren zijn vrouwen, die in het verleden dit traject al hebben gevolgd. De jongeren die ooit mee zijn geweest naar Tanzania, herkennen dit werk! En als u meer wilt weten over Susanne of Pater Peter kijk dan even op de website van : www.weeknederlandsemissionaris.nl

Prachtig werk, dat alleen maar door kan gaan met onze hulp.

Uw gaven zijn van harte welkom via de melkbus achter in de kerk of op IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. week Nederlandse missionarissen Den Haag.

Dank u wel.

 

Inzameling voedselbank/vakantiebank

 

MOV Marija Ruigrok-Kerklaan