U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / ACTIE'S
Laatst gewijzigd: 27-03-2020

ACTIE'S

Actie Kerkbalans:


Kledingactie: Mensen in Nood

Adventsactie: “Hoop voor moeder en kind”

Hulp aan jonge kinderen in Peru

Wij hebben met Kerstmis met elkaar het mooie bedrag van € 891,40 bijeengebracht! Met de verkoop van de adventskaarsen is € 50,00 opgehaald. Dat maakt samen €941,40. Hier komen de bankoverschrijvingen nog bij, maar die zijn nog niet helemaal bekend. We denken dat we samen met de andere kerken van onze St. Ursulaparochie een fijn bedrag bij elkaar hebben gehaald, zodat ‘Warmi Huasi’ de 100 gezinnen in Peru kan ondersteunen.

Namens de moeders in Lima en hun kinderen heel hartelijk dank!

Mocht u liever uw gave overmaken per bank dan graag op het banknummer: NL89 INGB 0653 1000 00 Bisschoppelijke adventsactie o.v.v. Peru.

MOV, Marija Ruigrok-Kerklaan

 

Pinksteractie: Week van de Nederlandse Missionarissen

Zij zijn de handen die luisteren

Naar onuitgesproken vragen.

Zij zijn de handen die zien

Waar echt hulp nodig is.

Zij zijn de handen die spreken

Waar woorden ontbreken.

Zij zijn de handen die weten

Welk lot vele mensen dragen

Zij zijn de handen die voelen

Waar pijn zit.

Zullen wij die handen

Een helpende hand bieden?

Tekst van Felicia Dekkers.

 

Vastenactie: 'WERKEN AAN JE TOEKOMST'

Goed onderwijs biedt toekomst perspectief

Ook wij doen dit jaar mee met het project van de landelijke vastenactie mee. Een prachtig project! Wij weten uit ervaring hoe belangrijk onderwijs is. Op 5 januari ben ik weer naar Gambia geweest. We hebben weer de school bezocht die met o.a. uw hulp daar is neergezet. Meer dan 300 kinderen volgen nu onderwijs in hun nieuwe lokalen, maar er is vorig jaar een tweede gebouw neergezet voor voortgezet onderwijs. Jongens en meisjes hoeven nu niet af te haken en kunnen hier hun opleiding vervolgen. Er wordt gretig gebruik gemaakt van de bibliotheek en er wordt hard gezocht naar mogelijkheden om een computerklas in te richten. Een van de jongeren is hier mee bezig: ‘Ik heb de kans gekregen om te leren en die kans wil ik al onze jongeren geven!’

Dit is Gambia, maar in het algemene stuk hebt u kunnen lezen dat er nog 57 miljoen kinderen in de wereld zijn, die niet naar school kunnen. Dit jaar wil Vastenactie met onze hulp verschillende projecten steunen. In de komende vastentijd zullen we dat doen door elk weekend in de vieringen er aandacht aan te besteden.

Vastenactie 2020: ‘Werken aan je toekomst’

Achter in de kerk heeft u misschien toch nog de posters en de foto’s gezien van ons vastenactieproject. Elk weekend wilden wij aan het begin van de viering stilgestaan bij het hongerdoek en met de voorbeden was er aandacht voor de jongeren die willen werken aan hun toekomst maar daar niet de gelegenheid voor hebben vanwege het ontbreken van een schoolgebouw of geld voor een verdere opleiding.

Het was de bedoeling om na de vieringen van Paasmorgen en tweede Paasdag een deurcollecte te houden. Dit zal nu vanwege sluiting van alle kerkgebouwen niet kunnen doorgaan. Daarom een dringend verzoek om uw bijdrage te storten op:

NL68 RABO 0309 9101 45. t.n.v. RK Parochie Sint Ursula o.v.v. Vastenactie.

Want we kunnen onze medemens van ons vastenactieproject niet vergeten.

Heel hartelijk dank daarvoor.

Wij wensen u allen veel gezondheid toe en solidariteit met elkaar en hopen elkaar spoedig te zien in onze vieringen.

MOV. Marija Ruigrok-Kerklaan

 

Vastentijd, tijd van bezinning.

In het vorige parochieblad heeft u al kunnen lezen dat wij als Sacramentsgemeenschap meedoen aan het project. Achter in de kerk ziet u de posters en foto’s. Na elke viering staan we stil bij ons hongerdoek: ‘wereldgezichten’. Ook daarover heeft u in het februarinummer al iets kunnen lezen.

In januari waren wij in Gambia, waar we de school bezochten die Met gelden van de vastenactie 2017 is gebouwd. Meer dan 300 jongeren bezoeken de school en de klassen zitten vol: 50 tot 56 leerlingen per klas! Drie jongeren naast elkaar. Jongens en opmerkelijk veel meisjes. Het lesgeven gaat anders dan nu bij ons. Het is hetzelfde als bij ons in de jaren 60. Maar de jongeren zijn dolenthousiast, want ze kunnen nu de hele dag naar school. Een jaar geleden was het maar een dagdeel.

Elk weekend zullen wij in de weekendvieringen aandacht besteden aan het project ‘Werken aan je toekomst.’ Achter in de kerk zal de bloemengroep een liturgische bloemschikking maken.

U kunt uw bijdrage elk weekend achter in de kerk in de bekende melkbus doen. Na de vieringen met Pasen zal er een speciale deurcollecte zijn. U kunt ook uw gift overmaken naar

NL68 RABO 0309 9101 45. t.n.v. RK Parochie Sint Ursula o.v.v.. vastenactie.

Wij wensen u een vruchtbare 40-dagentijd toe.

MOV. Marija Ruigrok-Kerklaan