U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Actie's: Vastenactie; Adventsactie: Kledingactie.
Laatst gewijzigd: 22-10-2019

ACTIE'S 2019

Actie Kerkbalans:


Kledingactie: Mensen in Nood

Zaterdag 12 oktober was er weer de halfjaarlijkse kledingactie. Ondanks het slechte weer werden er weer heel wat zakken kleding, maar ook klein gereedschap, brillen en mobieltjes met stekkers ingeleverd. Totaal 130 zakken! Dank aan iedereen en speciaal aan Peter Schaareman, die bereid was om mee te helpen de vrachtwagen te laden.

De opbrengst van de kledingactie gaat ook dit keer naar Jemen. Aangezien het werk in Jemen moeizaam verloopt, wordt de hulp verlengd. Men wil 65 kwetsbare gezinnen in Ibb en Sana’a extra helpen met onderdak, voedselpakketten en hygiëne kits. Want nu de winter voor de deur staat, is hulp nog meer nodig.

Nogmaals dank en u kunt weer gaan sparen voor de voorjaarsactie.

SMOV. Marija Ruigrok-Kerklaan

 

Adventsactie: Groot denken, klein doen.

Zondag 1 december begint de Advent, dus ook de Bisschoppelijke Adventsactie.

Heel symbolisch is het thema op weg naar Kerst: Kinderen brengen hoop!”

Samen met de andere locaties en de kerken in het Westland willen wij aandacht vragen voor  het project: ‘Hulp aan jonge kinderen in Peru’.

Zoals u voorin het parochieblad kunt lezen, steunen wij het hulpproject van de katholieke organisatie Warmi Huasi (‘thuis voor vrouwen’) voor jonge vluchtelingenkinderen die lijden aan ondervoeding en gebukt gaan onder traumatische ervaringen. Wij helpen de kinderen van 0 - 5 jaar, maar ook vooral de ouders, hoe zij de emotionele en motorische ontwikkeling van hun kinderen kunnen volgen en stimuleren. Daarnaast worden vrijwilligers opgeleid, zodat zij daarna verder kunnen gaan met hun werk.

Elk weekend zullen we aan het begin van de viering een kaars aansteken aan de Adventskrans en bidden voor deze moeders en kinderen. Want: de kaars van de hoop mag niet doven! Achter in de kerk staat de melkbus voor uw kerstgaven. De grote collecte zal plaatsvinden na de vieringen in de kerstnacht en op kerstmorgen.

MOV. Marija Ruigrok-Kerklaan

 

Vastenactie: