U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / ACTIE'S
Laatst gewijzigd: 24-01-2021

ACTIE'S

Patrick geeft les

KLEDINGACTIE :Mensen in Nood:

 

KERKBALANS

 

Adventsactie: Groot denken, klein doen

 

Hulp aan de allerarmsten in Malawi

Ondanks de corona en een kleine bezetting in de vieringen en ook geen nachtmis of uitgebreide kerstvieringen hebben we met elkaar het mooie bedrag van € 425,00. bijeengebracht! Met de verkoop van de Adventskaarsen is € 50,00 opgehaald. Dat maakt €475,00. Hier komen de bank- en girobijdragen nog bij, die u rechtstreeks hebt overgemaakt naar de Adventsactie. We denken dat we samen met de andere kerken van onze St. Ursulaparochie een fijn bedrag bij elkaar hebben gehaald, zodat er toch mensen in Malawi geholpen kunnen worden.

Namens de moeders in Malawi en hun kinderen heel hartelijk dank!

MOV-groep, Marija Ruigrok-Kerklaan

 

 

PINKSTERACTIE: Week van de Nederlandse Missionarissen:

Zij zijn de handen die luisteren

Naar onuitgesproken vragen.

Zij zijn de handen die zien

Waar echt hulp nodig is.

Zij zijn de handen die spreken

Waar woorden ontbreken.

Zij zijn de handen die weten

Welk lot vele mensen dragen

Zij zijn de handen die voelen

Waar pijn zit.

Zullen wij die handen

Een helpende hand bieden?

Tekst van Felicia Dekkers.

 

Vastenactie 'WERKEN AAN JE TOEKOMST':

Goed onderwijs biedt toekomst perspectief

Natuurlijk doen wij ook dit jaar mee met het project van de landelijke Vastenactie. Een prachtig project! Omdat vorig jaar met het begin van de Vastenactie de kerken gesloten werden, is er landelijk weinig opgehaald voor de projecten. Zoals u in het algemene katern gelezen zult hebben, wil Vastenactie daarom dit jaar het project verlengen.

Hier in Nederland werden de scholen gesloten, maar konden de kinderen met heel veel hulp van leerkrachten en de mogelijkheid van het gebruik van laptops thuis onderwijs krijgen. Er zijn zelfs eindexamens gedaan!

Dit was niet het geval in Afrika. We kregen berichten uit Kameroen en Gambia. Alle scholen vele weken dicht. Geen huiswerk, geen laptops, want er is geen wifi. We hoorden vanuit Gambia, dat voor de middelbare scholen de hoogste klassen op zaterdagochtend op de televisie EEN ochtend les werd gegeven. De scholen zijn pas in januari opengegaan.

Dat is pas een verloren leerjaar!

Dit is in Gambia, maar zoals u in het algemene stuk gelezen zult hebben, zijn er nog 57 miljoen kinderen in de wereld, die niet naar school kunnen. Daarom wil Vastenactie ook dit jaar met onze hulp verschillende projecten steunen. In de komende vastentijd zullen we dat doen door elk weekend in de vieringen er aandacht aan te besteden.

Achter in de kerk zullen foto’s hangen, staat de melkbus voor uw vastengift. Maar u kunt ook uw gift storten op het bekende banknummer: NL68 RABO 0309 9101 45 van de RK parochie St. Ursula o.v.v. Vastenactie of

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie.

Zo kunnen we met elkaar werken aan de toekomst van heel veel jongeren. We kunnen niet alles in één keer oplossen, maar we kunnen wel een begin maken. Wij wensen u een goede vastentijd toe.

Liturgische werkgroep en MOV.

Marija Ruigrok-Kerklaan

 

Inzameling voedselbank