U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / ACTIE'S
Laatst gewijzigd: 23-10-2020

ACTIE'S


KLEDINGACTIE :Mensen in Nood:

 

KERKBALANS

 

 

 

Adventsactie: Groot denken, klein doen

Zondag 29 november begint de Advent, dus ook de Bisschoppelijke Adventsactie.

Heel symbolisch is het thema op weg naar Kerstmis:

‘Delen smaakt naar meer: onze steun voedt moeder en kind!’

Als SMOV (samenwerkende MOV Delft) willen wij aandacht vragen voor het project: ‘hulp aan de allerarmsten in Malawi’.

Een uitgebreid verhaal over dit project vindt u voorin dit blad.

Dit jaar heeft de coronacrisis Nederland en de rest van de wereld in een ijzeren greep. We hopen daarom van harte dat u toch mee doet aan de actie, want juist nu is de nood hoog. We horen dagelijks van onze partners in het zuiden dat de meest kwetsbare groepen onevenredig hard getroffen worden. En het zou fantastisch zijn als wij hen een helpende hand kunnen bieden zodat zij kunnen ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoedeval.

Ook dit jaar zal er weer een Adventskrans zijn en zullen we een kaars aansteken voor deze moeders en kinderen. Want: de kaars van de hoop mag niet doven!

Achter in de kerk staat de melkbus voor uw kerstgaven. Normaal houden we de grote collecte na de vieringen in de kerstnacht en op kerstmorgen. Maar in deze coronatijd is alles onduidelijk. Dus als u niet in de gelegenheid bent om aan de collecte in de kerk mee te doen, kunt u het ook gireren.

Dat kan rechtstreeks naar: NL89 INGB 0653 1000 00 Bisschoppelijke Adventsactie met de vermelding van Adventsproject Malawi, of op de Ursularekening: NL68 RABO 0309 9101 45 van RK Parochie St. Ursula o.v.v. Adventsactie Malawi.

Het totale bedrag zullen wij dan als SMOV overmaken naar de Adventsactie.

MOV, Marija Ruigrok-Kerklaan

PINKSTERACTIE: Week van de Nederlandse Missionarissen:

Zij zijn de handen die luisteren

Naar onuitgesproken vragen.

Zij zijn de handen die zien

Waar echt hulp nodig is.

Zij zijn de handen die spreken

Waar woorden ontbreken.

Zij zijn de handen die weten

Welk lot vele mensen dragen

Zij zijn de handen die voelen

Waar pijn zit.

Zullen wij die handen

Een helpende hand bieden?

Tekst van Felicia Dekkers.

 

Vastenactie 'WERKEN AAN JE TOEKOMST':