U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / ACTIE'S
Laatst gewijzigd: 18-08-2021

ACTIE'S

Patrick geeft les

 

Dank, voor uw gulle gaven

Met Pinksteren hadden we de collecte voor de missionarissen en leken, die zich inzetten voor onze medemens in ontwikkelingslanden. Wij hebben met elkaar € 266,00 opgebracht! Dank daarvoor.

Ook de collecte voor kansarme gezinnen om er eventjes uit te kunnen ‘Geef ze de 5’, heeft totaal € 310,80 opgebracht.

Vastenactie: ‘Werken aan je toekomst’

In Nederland is het voor jongeren in deze coronatijd heel moeilijk: thuis achter de computer, maar hoe moest het met praktijk? Dit probleem geldt nog veel meer voor de jongeren in Afrika. We kregen uit Gambia foto’s dat de leerkrachten van alles hebben geprobeerd om de jongens en meisjes, ondanks dat ze een half jaar niet naar school konden, toch examen konden doen. Maar dat is niet overal in Afrika. Daarom is het zo belangrijk, dat de vastenactie het project dit jaar nog een keer herhaald heeft, zodat ze met ons geld de scholen konden helpen, door het geven van Covid-pakketten: waterzuivering, desinfectiemateriaal, voedselpakketten en op afgelegen gebieden toch de jongeren met praktijklessen te helpen.

Ondanks dat we maar met weinig mensen naar de kerk konden komen en geen grote collecte met Pasen hebben wij toch met elkaar € 378,80 bijeengebracht. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bijdrage die u op de Ursularekening gestort hebt.

Heel hartelijk dank daarvoor!

Sam’s kledingactie.

Zaterdag 17 april was er de halfjaarlijkse inzameling voor Sam’s kledingactie. Het was mooi weer en dat was te merken door de vele zakken kleding, schoeisel, brillen en gereedschap die u bij ons hebt gebracht. Totaal 1.000 kg.

Dank voor uw gaven, die zoals u in het algemene gedeelte kunt lezen, heel goed van pas komen. Wij hopen dan ook weer op u te kunnen rekenen in het najaar.

Dank aan de vrijwilligers die de hele ochtend klaar stonden om alles in ontvangst te nemen en om de vrachtwagen te laden. Gelukkig hadden wij nog hulp van een jongere die ons kwam helpen met het laden. Dank!

 

KERKBALANS

 

Adventsactie: Groot denken, klein doen

Hulp aan de allerarmsten in Malawi

Ondanks de corona en een kleine bezetting in de vieringen en ook geen nachtmis of uitgebreide kerstvieringen hebben we met elkaar het mooie bedrag van € 425,00. bijeengebracht! Met de verkoop van de Adventskaarsen is € 50,00 opgehaald. Dat maakt €475,00. Hier komen de bank- en girobijdragen nog bij, die u rechtstreeks hebt overgemaakt naar de Adventsactie. We denken dat we samen met de andere kerken van onze St. Ursulaparochie een fijn bedrag bij elkaar hebben gehaald, zodat er toch mensen in Malawi geholpen kunnen worden.

Namens de moeders in Malawi en hun kinderen heel hartelijk dank!

 

PINKSTERACTIE: Week van de Nederlandse Missionarissen:

Zij zijn de handen die luisteren

Naar onuitgesproken vragen.

Zij zijn de handen die zien

Waar echt hulp nodig is.

Zij zijn de handen die spreken

Waar woorden ontbreken.

Zij zijn de handen die weten

Welk lot vele mensen dragen

Zij zijn de handen die voelen

Waar pijn zit.

Zullen wij die handen

Een helpende hand bieden?

Tekst van Felicia Dekkers. 

Elk jaar vragen wij met Pinksteren uw aandacht voor missionarissen en missionaire werkers. Zij zetten zich dagelijks in voor de kwetsbare medemens. Hierover kunt u lezen in het algemene gedeelte. Ik weet uit ervaring hoe belangrijk het werk is van deze mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld in Mwanza hebben wij dat gezien, hoe Zr. Anna Birgitta les gaf aan meisjes. Nu zij in Nederland is, krijgen wij foto’s van de lerares die het overgenomen heeft van Zr. Anna Birgitta. Ondanks corona konden de meisjes naar school en hebben zij examen gedaan in naaien en koken. In een kleine modeshow kwamen prachtige ontwerpen voorbij, maar ook de menu’s van Europees en lokale gerechten zagen er lekker uit. Nu lezen wij van Susanne Beentjes, zij werkt ook in Mwanza. Zij is uitgezonden door SMA (organisatie die leken uitzendt) en woont in Mwanza samen haar zoontje. Zij werkt daar als coördinator van het Lulu-project (Lulu betekent ‘parel’ in het Swahili). Jonge vrouwen worden ondersteund en gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te benutten, zelfverzekerd te zijn en kleine handeltjes op te zetten. Zij krijgen trainingen in sociale vaardigheden, leren omgaan met geld en te zorgen voor zichzelf en hun kind. De mentoren zijn vrouwen, die in het verleden dit traject al hebben gevolgd. De jongeren die ooit mee zijn geweest naar Tanzania, herkennen dit werk! En als u meer wilt weten over Susanne of Pater Peter kijk dan even op de website van : www.weeknederlandsemissionaris.nl

Prachtig werk, dat alleen maar door kan gaan met onze hulp.

Uw gaven zijn van harte welkom via de melkbus achter in de kerk of op IBAN: NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. week Nederlandse missionarissen Den Haag.

Dank u wel.

Inzameling voedselbank/vakantiebank

 

MOV Marija Ruigrok-Kerklaan