U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / ACTIE'S
Laatst gewijzigd: 23-03-2021

ACTIE'S

Patrick geeft les

 

Symbolische en liturgische bloemschikking

Bloemen spreken zo hun eigen taal.

Soms kunnen we ze verstaan.

Soms kunnen we bidden met bloemen.

 

De zondagen van de vastentijd nodigen ons uit tot bezinning.

De bloemengroep maakt daar gebruik van door symbolische en liturgische bloemschikking, afgestemd op de lezingen van het weekend.

Werkgroep liturgie

 

 

KLEDINGACTIE :Mensen in Nood:

Op zaterdag 17 april is onze kerk geopend van 10.00 tot 12.00 uur voor uw nog bruikbare kleding. Graag in goedgesloten (vuilnis)zakken. Ook oude mobieltjes en goed gereedschap kunt u inleveren. Ook dat wordt hergebruikt.

De doelstelling van het project van Sams Kledingactie is voorin dit blad uitgebreid beschreven.

MOV

 

KERKBALANS

 

Adventsactie: Groot denken, klein doen

 

Hulp aan de allerarmsten in Malawi

Ondanks de corona en een kleine bezetting in de vieringen en ook geen nachtmis of uitgebreide kerstvieringen hebben we met elkaar het mooie bedrag van € 425,00. bijeengebracht! Met de verkoop van de Adventskaarsen is € 50,00 opgehaald. Dat maakt €475,00. Hier komen de bank- en girobijdragen nog bij, die u rechtstreeks hebt overgemaakt naar de Adventsactie. We denken dat we samen met de andere kerken van onze St. Ursulaparochie een fijn bedrag bij elkaar hebben gehaald, zodat er toch mensen in Malawi geholpen kunnen worden.

Namens de moeders in Malawi en hun kinderen heel hartelijk dank!

MOV-groep, Marija Ruigrok-Kerklaan

 

 

PINKSTERACTIE: Week van de Nederlandse Missionarissen:

Zij zijn de handen die luisteren

Naar onuitgesproken vragen.

Zij zijn de handen die zien

Waar echt hulp nodig is.

Zij zijn de handen die spreken

Waar woorden ontbreken.

Zij zijn de handen die weten

Welk lot vele mensen dragen

Zij zijn de handen die voelen

Waar pijn zit.

Zullen wij die handen

Een helpende hand bieden?

Tekst van Felicia Dekkers.

 

Vastenactie 'WERKEN AAN JE TOEKOMST':

Achter in de kerk heeft u de posters en de foto’s gezien van ons vastenactieproject. Elk weekend hebben wij aan het begin van de viering stilgestaan bij het vastendoek en met de voorbeden was er aandacht voor de jongeren die willen werken aan hun toekomst, maar daar niet de gelegenheid voor hebben, vanwege gebrek aan een schoolgebouw of geld voor een verdere opleiding.

Elk weekend stond de melkbus achter in de kerk voor uw gaven. Dat zal ook zo zijn op Paasmorgen en Tweede Paasdag. We hopen dat u gul zult geven om jongeren een kans te geven om te werken aan hun toekomst! De melkbus staat tot en met Pasen achter in de kerk.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om aan de collecte in de kerk mee te doen, dan kunt u ook gireren op NL68 RABO 0309 9101 45. t.n.v. RK Parochie Sint Ursula o.v.v. Vastenactie.

Wij wensen u mooie Paasdagen toe.

 MOV, Marija Ruigrok-Kerklaan

 

Inzameling voedselbank