U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Belangrijke momenten in het leven
Laatst gewijzigd: 17-02-2018

Doop

Iedere maand is er gelegenheid om uw kind(eren) te laten dopen in de Sint Ursulaparochie. Locatie en voorganger wisselen per maand. Voor de locatie van de maand zie het parochieblad of de agenda van de betreffende locatie.


Eerste Communie

In april of mei is er een feestelijke viering waarbij kinderen die gedoopt zijn hun eerste heilige communie kunnen doen.


Vormsel

Elk jaar is er in Delft één viering waarin jongeren die in de tweede klas van het voortgezet onderwijs zitten het sacrament van het Vormsel kunnen ontvangen.

meer...

Huwelijk

Wilt u een kerkelijk huwelijk sluiten, dan moet u zich negen maanden voor de gewenste datum melden bij de pastor van de parochie.

meer...

Biecht

Ziekenzalving

Het sacrament van de zieken wordt toegediend bij ernstige ziekte of bij hoge ouderdom. In de meeste tehuizen en ook in de parochie zijn er op gezette tijden ook gemeenschappelijke vieringen van de ziekenzalving. Zie hiervoor het parochieblad of de agenda van de betreffende locatie


Bezoek en ontmoeting

Voor ouderen bestaat de mogelijkheid van 'omgekeerd huisbezoek'. Minstens eenmaal per jaar worden nu groepsbijeenkomsten georganiseerd.

meer...

Overlijden en rouw

Voor het ritueel bij de uitvaart zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de situatie en de wensen.