U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Vieringen
Laatst gewijzigd: 16-06-2019

Vieringen

VIERINGEN IN DE MAAND

ZONDAG: Eucharistie- of Woord- en CommunievieringAanvang 9.30 uur

1E MAANDAG van de maand: Eucharistieviering. Aanvang 18.00 uur in de dagkapel (RKJ)

DONDERDAG:  Eucharistieviering.  Aanvang 9.30 uur in de dagkapel

3E ZATERDAG van de maand: Eucharistieviering (Antilliaans) Aanvang 18.30 uur

Dank

Hoewel het mijn bedoeling was om het stil te houden dat ik 50 jaar geleden tot priester werd gewijd, is me dat niet helemaal gelukt.

Op 6 april precies 50 jaar na mijn eerste eucharistieviering werd ik verrast in een eigentijdse viering in Zoeterwoude-Dorp door een grote afvaardiging uit de ‘Vredeskerk’, de Sacramentsparochie Delft.

Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe goed mij dat heeft gedaan en nog doet. Wel uit het oog, maar niet uit het hart.

Dankbaar ben ik voor de mooi gesproken woorden, de vele kaarten met handtekeningen uit de parochie en cadeaus.

Ik ben dankbaar voor de jaren prettige contacten voor en achter de schermen en de grote inzet van vele personen in de parochie. Een hele fijne parochie waar het voor mij prettig was en is om daar voorganger te zijn namens jullie.

Zoals velen mij Gods zegen hebben toegewenst, wens ik die jullie ook toe. Voor mij is het een stimulans om door te gaan met de steun van diegenen die mij dierbaar zijn.

Beschouw mijn dank aan jullie niet als een afscheid, maar wellicht ooit tot een weerzien.

Bedankt, alle goeds en Godszegen,

Christ van den Eijnden SCJ.

VIERINGEN

DONDERDAG 20 juni 9.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

Voorganger: Pastoor D. Verbakel

Na afloop van de viering koffie in de locatiezaal

ZONDAG 23 juni 9.30 uur: Eucharistieviering Sacramentsdag met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament

Voorganger: Pastoor D. Verbakel

Muzikale ondersteuning door de cantorij

Na afloop koffie met wat lekkers achterin de kerk.

Tevens lotenverkoop Paaskaars 2018 ten behoeve van misdienaarsuitje

DONDERDAG 27 juni 9.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

Voorganger: Pastoor D. Verbakel

Na afloop van de viering koffie in de locatiezaal

ZONDAG 30 juni 9.30 uur: Woord- en Communieviering

Voorganger: Liturgiegroep

Muzikale ondersteuning door cantores

DONDERDAG 4 juli 9.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

Voorganger: Pastoor D. Verbakel

Na afloop van de viering koffie in de locatiezaal

 

 

 

 

 

 

Gebedsintenties

Voor de vieringen in het weekeinde kunt u persoonlijke intenties opgeven. Dat kan een gedachtenis zijn aan een dierbare overledene of aandacht en gebed voor een ernstig zieke. Ook kan men uit dankbaarheid bij een geboorte of bij gelegenheid van een verjaardag of jubileum een intentie opgeven. De intenties zullen dan tijdens de viering worden genoemd. Gebedsintenties kunt u opgeven bij het secretariaat: secr.sacramentskerk­(at)rkdelft(dot)nl.

Het is gebruikelijk dat men daarvoor een financiële vergoeding geeft voor het pastorale werk van de locatie

In de Sacramentskerk bestaat ook de mogelijkheid om aan het begin van de zondagsdienst intenties te noteren in een intentie- of voorbedenboek, dat op de lezenaar achterin de kerk ligt. Tijdens de viering worden de voor die dag opgeschreven intenties voorgelezen. Zo kan iedere kerkganger meebidden. Het inschrijven van gebedsintenties in het intentieboek is kosteloos.

Op Allerzielen (2 november) worden in een speciale viering de overledenen uit het voorbije jaar herdacht.