U bent hier: Home
Laatst gewijzigd: 20-01-2019

Agenda

GV: Cursus “Heer, leer ons bidden”
26 februari 20:00 - 22:00
Doopvoorbereiding
05 maart 20:00 - 22:00
GV: Bijbelse personages
12 maart 20:00 - 22:00
GV: Film (titel wordt later bekend gemaakt)
18 maart 14:00 - 16:30
GV: Cursus “Heer, leer ons bidden”
19 maart 20:00 - 22:00
GV: Cursus “Heer, leer ons bidden”
02 april 20:00 - 22:00
GV: Het Paastriduüm
04 april 20:00 - 22:00
GV: Uitleg over Bijbelboek Handelingen
02 mei 19:30 - 21:30
GV: Uitleg over Bijbelboek Handelingen
09 mei 19:30 - 21:30
GV: Uitleg over Bijbelboek Handelingen
16 mei 19:30 - 21:30

Welkom

Welkom op de website van de parochie Sint Ursula te Delft.

Wereld Jongerendagen in Panama 

Paus Franciscus nodigt jongeren uit de hele wereld uit om samen te komen in Panama om het katholieke geloof te vieren, (verder) te ontdekken en te verdiepen. 

Paus Franciscus koos voor de komende wereldjongerendagen het thema: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar Uw woord’. Deze woorden worden uitgesproken door de Heilige maagd Maria, de moeder van Jezus, negen maanden voor zijn geboorte. We vinden de tekst in het evangelie van Lucas (hoofdstuk 1, vers 38), nadat de engel Gabriel de blijde boodschap van de komst van Jezus aankondigde.

Sint Ursulaparochie

Sint Ursula

De Sint Ursulaparochie in Delft is sinds 1 maart 2009 gevormd vanuit drie voormalige parochies (HH Franciscus en Clara, Sint Adelbert, Sint Hippolytus). De parochie heeft vier kerklocaties:

Op deze website treft u vele gegevens aan zoals de tijden van vieringen, contactgegevens van het pastorale team en van de secretariaten van de locaties, en nieuws over activiteiten en een actuele agenda. We hopen dat u uw weg vindt in onze dynamische en levende geloofsgemeenschappen.

De Sint Ursulaparochie valt onder het Bisdom Rotterdam.

Sinds medio 2012 hebben de Sint Ursulaparochie in Delft en de Onze Lieve Vrouw van Sionparochie in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden één pastoraal team.

ANBI (algemeen nut beogende instelling)

De parochie Parochie Sint Ursula is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het bisdom Bisdom Rotterdam.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie Parochie Sint Ursula.

Voor een ANBI geldt een publicatieverplichting m.b.t. informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. Voor de parochie vindt u deze informatie hier.