U bent hier: Home
Laatst gewijzigd: 23-01-2022

Nieuws

23 januari 23:32

Actie Kerkbalans 2022

Uw gift is van groot belang voor het goed functioneren van uw kerk. Kijk hoe u kunt bijdragen.

23 januari 22:45

Parochieblad van februari

Het parochieblad van februari is verschenen.

Livestream van vieringen

Vier elke zondag een viering live thuis mee in de livestreams.

Agenda

Livestream Eucharistieviering
30 januari 09:15 - 10:15
Vanuit de Franciscus en...

Welkom

Welkom op de website van de parochie Sint Ursula te Delft.

Coronamaatregelen tijdens vieringen

We mogen bij de publieke vieringen maximaal 50 bezoekers toelaten. Dit kan betekenen dat als u naar de kerk gaat dat u geen toegang kan krijgen omdat het maximum aantal bezoekers al is bereikt.

U kunt ook naar de online viering kijken.

'Er valt niets aan te doen',
zegt iemand die niets wil doen.
Je kunt altijd iets doen,
op zijn minst in je binnenste:
met gedachten en woorden en in gebed.

 

uit 'De engelen geven antwoord' van Alexa Kriele

Sint Ursulaparochie

Sint Ursula

De Sint Ursulaparochie in Delft is sinds 1 maart 2009 gevormd vanuit drie voormalige parochies (HH Franciscus en Clara, Sint Adelbert, Sint Hippolytus). De parochie heeft vier kerklocaties:

Op deze website treft u vele gegevens aan zoals de tijden van vieringen, contactgegevens van het pastorale team en van de secretariaten van de locaties, en nieuws over activiteiten en een actuele agenda. We hopen dat u uw weg vindt in onze dynamische en levende geloofsgemeenschappen.

De Sint Ursulaparochie valt onder het Bisdom Rotterdam.

Sinds medio 2012 hebben de Sint Ursulaparochie in Delft en de Onze Lieve Vrouw van Sionparochie in Den Hoorn, Maasland en Schipluiden één pastoraal team.

ANBI (algemeen nut beogende instelling)

De parochie Parochie Sint Ursula is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het bisdom Bisdom Rotterdam.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie Parochie Sint Ursula.

Voor een ANBI geldt een publicatieverplichting m.b.t. informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. Voor de parochie vindt u deze informatie hier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hieronder een verklaring hoe de Sint Ursulaparochie omgaat met uw persoonsgegevens.

AVG_St_Ursula_parochie_Delft_11_maart_2019.pdf

AVG Sint Ursulaparochie 11 maart 2019