U bent hier: Home / Veelgestelde vragen
Laatst gewijzigd: 01-10-2012

Veelgestelde vragen

De rubriek 'Veelgestelde vragen' probeert praktische vragen van u over kerk en geloof te beantwoorden. Klik op een vraag voor het antwoord. In sommige gevallen wordt u doorverwezen naar andere pagina's op deze website met een uitgebreidere uitleg of met een relatie tot de vraag.

Hebt u zelf nog andere vragen voor deze rubriek, stuur ze dan naar redactie­(at)rkdelft(dot)nl. Als de vraag van belang is voor een breder publiek, zullen we de vraag hier opnemen.

Algemeen

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Trouwen in de kerk tijdens de corona-pandemie?

De ontwikkelingen rondom het coronavirus veranderen steeds. De parochie volgt op dit gebied in principe de richtlijnen van de overheid en die van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland:

Lees de overige punten over dit onderwerp met de laatste richtlijnen in het achterhoofd. Voor specifieke vragen, neem contact op met uw contactpersoon van de kerk.

Categorie: Huwelijk
FAQ uit/inklappen

Wij willen gaan trouwen in de kerk, wat moeten wij doen?

Het huwelijk is een belangrijke stap in je leven. Een zo’n moment gaat dan ook meestal een voorbereidingstijd vooraf waarin je samen en met anderen afspraken maakt over wat er gaat gebeuren. Een goede voorbereiding is belangrijk voor een geslaagde dag.

Dat geldt ook voor het kerkelijk huwelijk. Wie een goede voorbereiding krijgt, gaat het huwelijk met meer spirituele bagage in. Voor christenen is het huwelijk gegrond in God die liefde is. God heeft je tot liefde voor elkaar geroepen. En het huwelijk is voor katholieken een sacrament, een sacrament dat man en vrouw elkaar in het ja-woord toedienen, terwijl ze hand in hand staat.

Het kerkelijk huwelijk vraagt dus om een voorbereiding en daar is tijd voor nodig. Wanneer je voornemens bent te gaan trouwen, meld je dan bij het secretariaat van de kerk waarin je wilt gaan trouwen. De pastor van de kerk zal dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen en afspraken maken voor de huwelijksvoorbereiding. Dit betekent meestal dat je onder leiding van de pastor een aantal keren bij elkaar komt, eventueel met andere stellen die ook gaan trouwen.

Vergeet dus niet ook deze feestzaal (de kerk) op tijd te ‘boeken’.

Categorie: Huwelijk
FAQ uit/inklappen

Kan ik vanuit huis een kerkdienst vanuit de Delftse kerken volgen?

Nee, dat is niet mogelijk. Geen van de kerken is bij kerkradio aangesloten.

Alle kerken hebben wel ringleiding en zijn toegankelijk voor mindervalide mensen.

Ook kunnen liturgieboekje in braille worden aangeleverd. Dat moet wel ruim van te voren bij het secretariaat worden aangevraagd.

FAQ uit/inklappen

Ik denk erover katholiek te worden. Wat moet ik dan doen?

De Sint Ursula parochie in Delft kent sinds ruim tien jaar het project ’geloofsleerlingen’.
Wanneer iemand aangeeft dat hij/zij erover denkt katholiek te worden kan men aan dit project deelnemen. Het project richt zich op individuele begeleiding en maandelijkse groepsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wisselt men ervaringen uit met andere geloofsleerlingen en hun begeleiders en bespreekt  men onderwerpen die door geloofsleerlingen en hun begeleiders worden aangedragen. De thema’s kunnen ingegeven worden door momenten in het kerkelijke jaar, zoals de Goede Week en de Verrijzenis met Pasen. Ook thema’s uit de persoonlijke levenservaring kunnen aan de orde gesteld worden.

Als u het gevoel heeft dat dit ook iets voor ú is, bel dan voor een persoonlijk, oriënterend gesprek met: pastor José de Boer, de stadscatecheet: 015 256 09 39, of stuur een e-mail: j.deboer­(at)rkdelft(dot)nl.

Eventuele opname in de katholieke kerk hangt helemaal af van iemands persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat moment bepaalt u zelf, samen met uw begeleider. Katholiek worden is op de eerste plaats een kwestie van geloven, van een levenshouding; enige kennis is nodig, maar komt niet op de eerste plaats. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u tijdens het traject tot de conclusie komt dat het niets voor u is.

Meer informatie vindt u bij het stadsproject 'Katholiek worden'.

Categorie: Geloofsvragen
FAQ uit/inklappen

Mijn kind wil gevormd worden. Wat moet ik doen?

In de Sint Ursulaparochie te Delft worden kinderen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs uitgenodigd voor de voorbereiding op het vormsel.

Zit uw kind in de tweede klas van het voortgezet onderwijs en heeft hij of zij geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap of met het secretariaat van de Adelbertkerk: secr.adelbertkerk­(at)rkdelft(dot)nl.

Wie mag het sacrament van het vormsel ontvangen?

Men moet gedoopt zijn, ‘de jaren des verstands’ bereikt hebben en goed voorbereid zijn.
In de Sint Ursulaparochie begint de voorbereiding in september en duurt tot en met het vormsel in het daarop volgende jaar in mei of juni. Het vormselproject ‘In vuur en vlam’ vormt de rode draad bij de voorbereiding. Naast de 7 bijeenkomsten die in het vormselproject beschreven staan, zijn er extra bijeenkomsten rondom Kerstmis en Pasen, rondom 4 mei en één ‘stage-activiteit’.

Dit alles betekent dat de jongeren maandelijks bij elkaar komen. Meestal zijn ze opgedeeld in twee groepen die begeleid worden door twee gastouders. De gastouders worden door pastor José de Boer bijgestaan.

Voor meer informatie, zie onder de kop ‘Jongeren’ op deze website.

Categorie: Vormsel

Dopen en doopboeken

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Waar kan ik een doopbewijs halen?

Een doopbewijs vraag je op bij het secretariaat van de kerk waarin je gedoopt bent. Soms is dat een probleem want in de laatste jaren zijn veel kerken gesloten. Dan kunt u kerken in de buurt bellen of zij de doopboeken van de gesloten kerk in hun bezit hebben.

FAQ uit/inklappen

Waar zijn de doopboeken van kerken die gesloten zijn?

In Delft zijn drie kerken in de laatste jaren aan de eredienst onttrokken:

Hippolytuskerk in 1974 gesloopt, de doopboeken van deze kerk liggen in de Maria van Jessekerk.

OLV Onbevlekt Ontvangen Kerk is in 2008 aan de eredienst onttrokken, de doopboeken van deze kerk liggen in de Maria van Jessekerk aan de Brugwal.

De Pastoor van Arskerk is in 2008 aan de eredienst onttrokken, de doopboeken van deze kerk liggen in de Franciscus en Clarakerk in de Raamstraat.

Categorie: Doop
FAQ uit/inklappen

Ik wil mijn kind laten dopen, bij wie moet ik dan zijn?

U kunt zich dan melden tot het secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Daar zullen ze u doorverwijzen naar leden van de werkgroep. De doop is een belangrijk sacrament, daarom gaat er altijd eerst een voorbereiding aan vooraf samen met andere ouders die hun kind(je) willen laten dopen. In de parochie zijn vaste data waarop gedoopt wordt, deze staan in het parochieblad en op deze website onder de kop Parochie vermeld.

Categorie: Doop

Overlijden en uitvaart

Toon alles / Verberg alles

FAQ uit/inklappen

Uitvaarten tijdens de corona-pandemie?

De ontwikkelingen rondom het coronavirus veranderen steeds. De parochie volgt op dit gebied in principe de richtlijnen van de overheid en die van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland:

Lees de overige punten over dit onderwerp met de laatste richtlijnen in het achterhoofd. Voor specifieke vragen, neem contact op met uw contactpersoon van de kerk.

Categorie: Uitvaart
FAQ uit/inklappen

Uw dierbare is overleden, met wie neemt u contact op?

U neemt contact op met een begrafenisondernemer en vermeldt duidelijk dat u een kerkelijke uitvaart wilt  regelen.

De rouwkaart kunt u laten drukken nadat u van het secretariaat of de contactpersoon van de kerk een bevestiging heeft ontvangen over de dag en het tijdstip van de uitvaart. De pastor of lid van de werkgroep die in de uitvaart zal voorgaan maakt een afspraak met u om de uitvaart voor te bereiden.

Categorie: Uitvaart
FAQ uit/inklappen

Wie gaat er voor in de uitvaartviering?

Als het een eucharistieviering is, gaat een priester voor. Als het gaat om een uitvaart zonder eucharistie kan de priester, diaken, pastoraal werker of lid van de werkgroep tijdens de plechtigheid voorgaan.

Categorie: Uitvaart
FAQ uit/inklappen

Hoe verloopt de uitvaart en wat kunt u zelf voorbereiden?

De uitvaartliturgie heeft een weloverwogen opbouw en biedt daardoor troost en hoop. Daarbinnen kunt u persoonlijke elementen toevoegen. U kunt ook familie of vrienden vragen om teksten te lezen.

Categorie: Uitvaart
FAQ uit/inklappen

Wat is een gedachtenisprentje en wanneer wordt het uitgedeeld?

Op veel plekken is het gebruikelijk dat de familie voor de overledene een gedachtenisprentje maakt. De begrafenisondernemer heeft meestal enkele voorbeelden. Het prentje is een mooie kans om nog een boodschap over de overledene mee te geven. De familie kan het zelf schrijven of een tekst uitzoeken. Het gedachtenisprentje wordt vaak uitgedeeld tijdens de uitvaartliturgie, maar kan ook later worden verstuurd aan degenen die aanwezig waren.

Categorie: Uitvaart
FAQ uit/inklappen

Zijn er op de begraafplaats speciale rituelen?

Als de voorganger meegaat naar de begraafplaats zijn de rituelen gericht op het definitieve afscheid nemen van de overledene. Na inleidende woorden door de voorganger worden de kist en het graf met wijwater besprenkeld en eventueel bewierookt. Na een laatste gebed kunnen de aanwezigen persoonlijk bij het graf een laatste teken van afscheid brengen.

Categorie: Uitvaart
FAQ uit/inklappen

Kan een katholieke uitvaart ook plaatsvinden in het crematorium of aula van de begraafplaats?

Bij uitzondering is het mogelijk een gebedsviering in de aula te houden die geleid wordt door een pastor of een lid van de werkgroep van de parochie. Ook in deze viering kunt u persoonlijke elementen brengen. en is muzikale ondersteuning door een koor mogelijk.

Categorie: Uitvaart
FAQ uit/inklappen

Kun je in een andere kerk dan je eigen parochie-kerk terecht voor de uitvaartliturgie?

In principe vindt de uitvaartliturgie plaats in de eigen geloofsgemeenschap. Met medeweten van de pastor is het in uitzonderingsgevallen mogelijk om een andere locatie te kiezen.

Categorie: Uitvaart
FAQ uit/inklappen

Wat kost een katholieke uitvaart?

De Sint Ursula parochie hanteert standaard tarieven. Alleen de eerstverantwoordelijke pastor van de kerk waar de uitvaartdienst wordt gehouden kan beslissen of van onderstaande tarieven wordt afgeweken.

  • Dienst in een van onze kerken met St. Ursulavoorganger (incl. koor, orgel, ed., met een eventuele aansluitende begeleiding naar de begraafplaats): € 500
  • Dienst in kapel of aula van zorgcentra, crematorium, of begraafplaats door St. Ursulavoorganger (incl. vervoer) (excl. koor ed.): € 300
  • Uitsluitend de aanwezigheid van een St. Ursulavoorganger op begraafplaats of in crematorium voor alleen een eenvoudige bijeenkomst ter plekke (dus zonder voorafgaande kerkdienst) (incl. vervoer): € 150

Opmerking: Ook indien de nabestaanden zorgen voor een eigen voorganger zijn bovenstaande tarieven van toepassing. De nabestaanden dragen zelf zorg voor de betaling van de onkosten voor deze voorganger.

Categorie: Uitvaart
FAQ uit/inklappen

Wat kan de parochie na de uitvaart voor mij betekenen?

Voor de overledene zal nog enige tijd na de uitvaart tijdens de vieringen van de eigen geloofs-gemeenschap worden  gebeden. U kunt ook zelf gebedsintenties voor uw dierbare bij het betreffende secretariaat opgeven. Wanneer u bezoek vanuit de geloofsgemeenschap wenst, kunt u dat na de uitvaart aangeven aan het secretariaat of uw pastor. Zij kunnen u ook informeren over rouwverwerkingsgroepen. In het eerste najaar na het overlijden ontvangt u van de geloofsgemeenschap een uitnodiging voor de Allerzielenviering (2 november). Tijdens deze viering worden alle overledenen herdacht.

Categorie: Uitvaart
FAQ uit/inklappen

Moet ik alles van tevoren al regelen?

Het is verstandig om vooraf met uw dierbare over de wensen rondom zijn/haar uitvaart te spreken. Maar lang niet altijd is dat mogelijk en niet alles hoeft vooraf vastgelegd te worden. Heeft u nog vragen, maak gerust een afspraak met de pastor van uw geloofsgemeenschap.

Categorie: Uitvaart

U kunt de informatie over uitvaartbegeleiding ook downloaden in een handzame folder.