U bent hier: Geloofsverdieping / Doelstelling
Laatst gewijzigd: 05-03-2009

Wat is catechese?

Wat moeten we verstaan onder catechese? Tjeu van den Berk omschrijft catechese als volgt:

Catechese is een communicatief leerproces waarin de geloofsgroei van afzonderlijke gelovigen en de vorming van hun geloofsgemeenschap centraal staan, gedragen door de Katholieke Traditie.
Uit dpc-bulletin 1997, nr. 1 en 2.

In deze definitie vinden we meteen de doelstellingen van catechese terug:

  1. communicatief leerproces: Het belang van samen onderweg-zijn wordt door het woord ‘communicatie’ onderstreept. Daarbij gaat het om een proces en niet om een product. Tenslotte vinden we het woord ‘leren’. Catechese is een uitnodiging of uitdaging tot leren, tot het opnemen van nieuwe kennis in het belang van het proces.
  2. stimuleren van geloofsgroei van afzonderlijke gelovigen en geloofsgemeenschap: De individuele gelovige moet kunnen uitgroeien naar zijn mens-zijn en tegelijkertijd moeten gelovigen zich samen als één gemeenschap weten.
  3. gedragen door de Katholieke Traditie: De Traditie draagt het leerproces. De Katholieke Traditie is onvoorstelbaar rijk omdat zij vertrekt vanuit het leven én de Schriften in elke tijd weer wil ontsluiten. De gehele rijke Katholieke Traditie is drager van het leerproces.

Geloofsoverdracht

In een seculiere cultuur, zoals in onze westerse wereld, is het christelijk geloof geen vanzelfsprekendheid meer. Tevens biedt onze tijd een steeds geringere culturele ondersteuning tot christelijke geloofsgroei. Dit brengt met zich mee dat de kerk in de toekomst steeds meer met volwassenen geconfronteerd zal worden voor wie het christelijke geloof nieuw of op zijn minst relatief onbekend is.

Bij de oudere generatie christenen zien we een andere beweging aan de gang. Zij stellen vandaag vaak de vraag naar wat nu eigenlijk de diepere betekenis is van centrale christelijke geloofsgegevens, zoals ze die als kind hebben meegekregen en in vele gevallen een leven lang spontaan participerend hebben beleefd. Zij willen het christelijke geloof van binnenuit herontdekken en in een nieuwe context herbeleven. Ook deze ontwikkeling onderstreept het belang van catechese.

Catechese is een belangrijke uitdaging en opdracht geworden. Het verlies van vanzelfsprekendheid kan echter een genade zijn: om opnieuw de vreemdheid en dus de nieuwheid van het geloof te ontdekken.