U bent hier: Agenda / Activiteit
Laatst gewijzigd: 30-06-2010

Kerstviering Rooms Katholiek Stadsdiaconaat

Startdatum:20 december
Begintijd:17:30
Eindtijd:18:30

Volg die ster...

Grote jaarlijkse kerstviering in de Maria van Jessekerk te Delft op woensdag 20 december. De viering heeft als thema meegekregen: “Volg die ster…..” Zoals de ster de herders en de wijzen naar de stal leidde, zal hij ook ons de weg wijzen naar het pasgeboren kind, dat heil en redding voor ons en voor de hele wereld betekent. Bij deze kerstviering is iedereen welkom, onze zorg en aandacht gaan echter speciaal uit naar de kwetsbare medemens, de mensen die ontheemd zijn en geen plekje meer hebben in de samenleving, de eenzamen in Delft, mensen met psychische of andere problemen, zij die telkens de boot van het normale bestaan missen, de nieuwe vreemdelingen van onze samenleving. We proberen iedereen die bij ons aan- klopt een gevoel van thuiszijn, van erbij horen te geven. Ook onze kerstviering op woensdag 20 december zal in het teken staan van het project “Samen Stad-genoot”, we zijn tenslotte allemaal Delftenaren en we houden elkaar stevig vast in die donkere dagen voor Kerstmis.

Deze Kerstviering is echter niet alleen voor mensen uit Delft, ook uit het Westland en Oostland zullen we weer een grote groep vrienden welkom heten. Wij verwachten zo’n 200-250 personen die de kerstviering zullen bijwonen, waarvan er zo’n 180-200 gebruik zullen maken van de maaltijd na afloop van de viering.

Vanaf 16.00 uur zullen de gasten in de zalen van de Maria van Jessekerk en inloophuis de Jessehof worden ontvangen met koffie, thee en gebak. De kerstgebedsviering zal worden gehouden van 17.30 uur tot 18.15 uur. Daarna is er een feestelijk koud en warm buffet voor alle gasten van die middag. Het einde is voorzien voor ongeveer 19.30 uur, waarna alle vrijwilligers aan het opruimen gaan.

Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik u te wijzen op de mogelijkheid om ons financieel te ondersteunen om de kosten van deze kerstviering te helpen dekken. Uw financiële bijdrage is meer dan welkom op banknummer NL 67 ABNA 0620 3891 41 ten name van RK stadsdiaconaat Delft e.o. Pastor Jan Lamberts