U bent hier: Parochie / Kerken / Adelbertkerk / Laatste nieuws / Bouw nieuwe Mariakapel
Laatst gewijzigd: 19-02-2018

Bouw van Maria-stilte-kapel bij de Adelbert

Bij het het 50 jarig bestaan van de Adelbertkerk in 2017 bedacht de feestcommissie dat het goed was om een ideeënbus neer te zetten. Daaruit kwam ‘het verzoek om openstelling van de kerk om ook door de week even te kunnen bidden’.
Over dat idee werd gebrainstormd en vergaderd en uiteindelijk kwam het besluit om van een kleine rommelkamer een stilteruimte te maken waar mensen iedere dag kunnen komen om te bidden.

Dat betekende: toestemming vragen, ontwerpen maken, offertes aanvragen, sponsors zoeken, wikken, wegen en heel veel overleggen.

Uiteindelijk werd in november een begin gemaakt met de bouw. Helaas ontdekte men asbest rondom het kozijn. De bouw kwam stil te liggen. De asbest werd verwijderd door een daarin gespecialiseerd bedrijf. Na enkele weken ging de aannemer weer aan het werk. Vloer egaliseren, vloertegels leggen en stucadoren. Het tuinbedrijf maakte een oprit en de electriciën zorgde voor een automatisch opengaande deur.

Daarna was het tijd voor de vrijwilligers om in aktie te komen. De schilder, de tuinploeg, de schoonmaakploeg, de bloemschiksters werkten hard. Alle taken werden gecoördineerd door de ‘bouwmannen’, die de verantwoording voor alle taken op zich hadden genomen.

Begin februari was het zover:
De kleine rommelkamer was veranderd in een lichte, sfeervolle Maria-stilte-kapel.

Voorbereiden

Bouw stilgelegd

Asbest verwijderen

Vloer egaliseren

Vloertegels liggen klaar

Muren voorstrijken

Stucadoor aan het werk

Vloer is klaar

Groot hoogteverschil

Constructie helling

Helling is klaar

Kleed brandwerend maken

Deuropener monteren

Schilderen

Tuin aanleggen

Tuin is klaar