U bent hier: Parochie / Kerken / Adelbertkerk / Kerk / Structuur / Locatieraad
Laatst gewijzigd: 27-06-2017

Locatieraad

De locatieraad is verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten en het faciliteren van het gebruik van de gebouwen binnen de eigen geloofsgemeenschap. De locatieraad bestaat uit tenminste vier personen, waaronder een budgethouder, een gebouwenbeheerder, een coördinator secretariaat en een vrijwilligerscoördinator.

De leden worden door het parochiebestuur benoemd voor vier jaar en zijn herbenoembaar voor een volgende periode.

De raad komt minstens zes maal per jaar bij elkaar. De pastor,  mevr. J. (José) de Boer, pw en de afgevaardigde van het parochiebestuur, mevr. M. (Marga) Vintgens, zijn geen lid van dit orgaan, maar zullen indien nodig bij dit overleg aanwezig zijn.

Naam Functie E-mailadres Telefoon
Mevr. Th. (Thecla) Soethout Coördinator Secretariaat coordinator@adelbertdelft.nl 015 256 0939
Dhr. P. (Paul) Dresmé Coördinator Vrijwilligers vrijwilligers@adelbertdelft.nl 015 256 0939
Dhr. F. (Frans) Daalmeijer Gebouwenbeheerder gebouwbeheer@adelbertdelft.nl 015 256 0939
Mevr. R. (Riet) Bos Budgethouder budgethouder@adelbertdelft.nl 015 256 0939