U bent hier: Parochie / Kerken / Adelbertkerk / Laatste nieuws
Laatst gewijzigd: 27-06-2017

Zaterdag 28 oktober: Concert Angklung Orchestra

Autumn Love Concert, Adelbertkerk om 15.00

Met als doel meer bekendheid te geven aan de Indonesische cultuur en in het bijzonder het Indonesische muziekinstrument “Angklung” geeft het DYD Angklung Orchestra op 28 oktober a.s. haar 2e concert met als thema “Autumn Love Concert”. Dit concert zal worden gehouden in de Sint Adelbertkerk, Minervaweg 7 te Delft. Aanvang 15.00 uur.

De toegangsprijs voor het concert bedraagt € 6,50 en voor die prijs wordt tevens een kopje thee of koffie aangeboden. Ook is er de gelegenheid om Indische snacks te kopen.
Het concert wordt gedirigeerd door Patrick Wijnhamer. M. Mus, die tevens een tweetal liederen zal zingen, wordt gedirigeerd door Ardelia Padma Sawitri. De zang zal ook verzorgd worden door sopraan Martina Deasy Hartanto. De twee laatstgenoemde dames studeren aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Voor reserveringen en betaling kan contact worden opgenomen met Audrey Sitanala (0646598547), of via e-mail: dansayokdansa­(at)gmail(dot)com. De betaling graag tijdig op rekening NL41 INGB 0007 5843 91 t.n.v. A.C.J. Sitanala onder vermelding van de namen voor wie de betaling plaatsvindt. Bij aanmelding via één van de leden van de angklunggroep kan eventueel ook contant worden betaald.

22-10-2017 20:41 Leeftijd: 2 jaar