U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Missiemaand: Oktober
Laatst gewijzigd: 21-12-2019

OKTOBER MISSIEMAAND

Missiemaand: Noordoost-India: ‘Wat is jouw missie?’

Zoals u in het algemene deel van het parochieblad heeft kunnen lezen is oktober de Missiemaand waarin Noordoost-India centraal staat. Ook wij willen daar op zondag 20 oktober extra aandacht aan besteden.

Een moeilijke titel. Want ja, als wij aan ‘missie’ denken, zijn dat de paters en zusters ver weg. Maar eigenlijk heeft iedere gedoopte een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. Maar dat zijn wij katholieken niet zo gewend.

Toch is missie overal: over de hele wereld waar mannen en vrouwen in Derde Wereldlanden hun leven inzetten voor de allerarmsten. Maar ook hier in Nederland zijn heel veel mensen die hun steentje bijdragen aan steun voor hun naasten, ongeacht hun geloof of afkomst.

Paus Franciscus heeft deze oktober missiemaand het thema ‘Gedoopt en Gezonden’ gegeven. Dat geeft ons te denken over wat ‘onze ‘missie’ is.

 

Achter in de kerk ligt het blad: Missie NU. U mag het meenemen. Het is de moeite waard om te lezen hoe anderen denken over het woordmissie.

Er is nog veel werk aan de winkel en daarom aan u de vraag: wilt u het werk van MISSIO steunen? U kunt dat ook doen door uw bijdrage te storten op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Missie, Ontwikkeling, Vrede,

Marija Ruigrok-Kerklaan

 

Vanuit de MOV

Missiemaand:

In het weekend van 19/20 oktober hebben wij aandacht besteed aan de ‘Wereldmissiemaand’. Wij vroegen uw aandacht voor de christenen in Noordoost India. Met onze hulp kunnen de ‘Sisters Salesianen, vrouwen en meisjes helpen door medische zorg, onderwijs en hulp tegen uitbuiting op de theeplantages. Met elkaar brachten wij € 240,40 op. Mede met uw geld kan er hulp geboden worden.

 

Hartelijk dank!