U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Bericht van zuster Antonetta van Winden
Laatst gewijzigd: 07-12-2018

Bericht zuster Antonetta

Beste Parochianen,

Op 25 november vierden wij het feest van Christus Koning. Daarmee sloten wij het liturgische jaar 2017-2018 af en openen we dat van 2018-2019 met de vier weken Advent en de geboorte van onze Verlosser Jezus Christus.

Ja, er is weer heel veel gebeurd in dit jaar in de wereld, onze woonplaats, onze parochie, onze familie en ons gezin. En wij vragen ons af: waar is de tijd gebleven?

 

We hebben in ons parochieblad kunnen lezen dat er in onze activiteiten van Douala ook veel gebeurd is het afgelopen jaar.

Deze maand was de pater die aan het hoofd staat van onze projecten in Douala, hier in Nogent.

We hebben fijn met elkaar kunnen praten en hij vertelde mij dat hij getroffen is door wat wij, met behulp van zovele vrijwilligers en weldoeners, hebben opgezet voor straatkinderen, prostituees en geestelijk gehandicapte jongeren. Hij heeft het plan opgevat om al deze activiteiten onder een noemer te brengen: "MENSEN IN NOOD" en er alles voor te doen om deze projecten uit te breiden. "Mijn hart ligt op deze plek", vertrouwde hij mij toe. Hij heeft twee jonge paters benoemd die zich UITSLUITEND met deze categorie mensen zullen bezighouden. Daartoe heeft hij een huisje geopend op één van de terreinen van de meest moeilijke straatkinderen, zodat de paters midden tussen hen in wonen en werken. 

 

Wat het Centrum Soleil Levant betreft: de nieuwbouw (waarover Marija en Kees geschreven hebben) is begonnen en het plan is dat in april 2019 de verhuizing kan plaats vinden. Wat een geluk te weten dat er dan veel meer externe arme jongeren met een geestelijke handicap bereikt kunnen worden om van een aangepaste vorming te profiteren zonder de kosten van het internaat te betalen waartoe de ouders niet in staat zijn. De pater is ook blij dat u ervoor zorgt dat kinderen uit armere gezinnen naar school kunnen voor een opleiding die een betere toekomst voor hen betekent.

 

Ja, nogmaals wil ik u allen bedanken voor uw inzet en medewerking om de wereld te verbeteren door uw eigen offers. Dat heet: het Woord van Christus in daden om zetten voor een betere en meer rechtvaardige wereld. 

Ja, 2018 is in dit opzicht een gezegend en geslaagd jaar geweest. Laten we SAMEN doorgaan. We zullen er zelf ook gelukkiger door worden! MERCI SEIGNEUR, MERCI!

 

Ik beloof u niet een persoonlijke Kerst- en Nieuwjaarswens te sturen, zoals dat zo heel veel jaren de gewoonte is geweest. Maar ben wel erg blij met de uwe!

Mag dit goede nieuws bewijzen dat we elkaar het allerbeste toewensen voor vandaag, morgen en het hele nieuwe jaar.

Zr. Antonetta van Winden, C.S.Sp.