U bent hier: Parochie / Kerken / Sacramentskerk / Nieuws / Vastenmaaltijd en Hongerdoek
Laatst gewijzigd: 16-05-2020

Vastenmaaltijd en Hongerdoek

Maaltijdviering in de vastentijd

Hongerdoek: ‘Wereldgezichten’

Op het hongerdoek dat we dit jaar zullen gebruiken ziet u allerlei gezichten: maskers, mooi, lelijk, oud, jong. Al die gezichten vormen samen onze leefgemeenschap. Met elkaar bouwen we aan een wereld, waarin iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Daarvoor moeten we elkaar de kans geven. Dat betekent ook ontwikkeling, dat betekent scholing, recht van spreken, voor iedereen: klein of groot.

Kansen geven aan jongeren, niet alleen in Nederland, maar ook in landen waar die mogelijkheden klein zijn of er helemaal niet zijn. Ontwikkeling is nodig om welvaart en welzijn voor ieder en voor ons samen te bereiken. Een ontwikkeling waarin ieders individuele belang en gezamenlijke maatschappelijke belangen verbonden zijn.

 

Acht miljard gezichten, acht miljard monden.

Monden die spreken, tegenspreken, vragen en zwijgen.

Acht miljard. Geen gezicht gelijk aan een ander.

Daarvoor willen wij in deze vastentijd bidden:
Onnoembare God,

beschermer van het recht van de zwakste,

biedt Gij ons een verbond voor het leven

en wenst Gij ons een wereld van vrede.

Leer ons barmhartig en rechtvaardig zijn.

Geef ons elke dag een nieuwe kans zoals ook wij aan anderen wereldwijd kansen geven.

Behoed ons voor zelfzucht en open ons voor de vraag van de ander.

Want alleen samen maken we er meer van voor mensen van nu en voor de kinderen van morgen.

Een mooie bezinning in de komende vastentijd.

 

Achter in de kerk zullen foto’s hangen en staat er de melkbus voor uw vastengift, Ook zal er weer een vastenmaaltijd worden gehouden.

Zo kunnen we met elkaar werken aan de toekomst van heel veel jongeren. We kunnen niet alles in één keer oplossen, mar we kunnen wel een begin maken.

Wij wensen u een goede vastentijd toe.

Vastenmaaltijd