U bent hier: Diaconie
Laatst gewijzigd: 05-03-2009

Wat is diaconie?

Onder diaconie verstaan we het handelen vanuit en door kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen én op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.

Uit 'Barmhartigheid en gerechtigheid'; Handboek Diaconiewetenschap. Kampen 2004, p 392.