U bent hier: Parochie / Kerken / Franciscus en Clarakerk / Organisatie / Pastoraatsgroep
Laatst gewijzigd: 23-09-2018

Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep is een kleine groep gelovigen, vrijwilligers vanuit de gemeenschap, die samen met de pastor verantwoordelijk is voor de leiding en de uitvoering van het pastorale werk.

De pastoraatsgroep heeft tot taak om de gelovigen te inspireren en te activeren, pastorale werkzaamheden te verrichten, te begeleiden en af te stemmen op het geheel en – samen met de locatieraad - de dagelijkse leiding van de geloofsgemeenschap te behartigen.

Zij ondersteunt en coördineert de pastorale activiteiten door pastorale behoeften, noden en wensen te signaleren en te bespreken. Zij ondersteunt en begeleidt personen en groepen die in en vanuit de geloofsgemeenschap actief zijn.

Binnen de pastoraatsgroep hebben de leden zoveel mogelijk ieder een eigen aandachtsveld: liturgie, gemeenschapsopbouw, catechese en diaconie.

Op dit moment bestaat de pastoraatsgroep uit:

  • Pastor E. Stok (algemeen)
  • Dhr. B. Geurts (liturgie)
  • Mw. B. van der Boon (diaconie)
  • Mw. R. Stoppelenburg (pastoraat)
  • Dhr. H. van Wingerde (algemeen)