U bent hier: Parochie / Kerken / Franciscus en Clarakerk / Achtergrondinformatie / Kerk door de jaren heen
Laatst gewijzigd: 17-10-2016

Kerk door de jaren heen

Na de plechtige consecratie op 6 juni 1910 werd er een kapelaan van de Burgwal benoemd tot rector van deze bijkerk. De eerste jaren waren niet zonder grote zorgen. Er waren fouten gemaakt bij de aanleg van de verwarmingskelder, er waren lekkages en er kwam stormschade.

In 1922 werd de nieuwe parochie van de H.H. Nicolaas en Gezellen (de martelaren van Gorcum) opgericht. Van bijkerk werd het nu dus een zelfstandige parochiekerk. In die jaren kwam er een uurwerk in de toren, een geschenk van drie trouwe weldoensters. Een rijke boer schonk drie wijzerplaten. Volgens de overlevering wilde deze man aan alle kanaten kunnen zien hoe laat het was, behalve aan de noordzijde: Daar had hij geen land liggen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn meerdere parochianen gesneuveld of in arbeidskampen omgekomen. Eind 1942 werden de klokken door de bezetter uit de toren weggehaald. Na de oorlog werden binnen vier jaar grote vernieuwingen tot stand gebracht: Geluidsinstallatie, drie nieuwe altaren, schildering van de Martelaren van Gorcum door pater Humbert Randag ofm en twee nieuwe luidklokken.

In 1971 heeft de kerk een grondige onderhoudsbeurt ondergaan, gecombineerd met een ingrijpende interieurwijziging. Een aantal houten banken verdween; recht onder de koepel kwam een rond centrum, waarop een eenvoudig altaar werd geplaatst. Rond het liturgisch centrum kwamen rijen stoelen. Alleen in het achterste gedeelte van de kerk bleef een aantal banken staan. Door een gedeelte van de ruimte af te scheiden met matglazen scheidingswanden werd de kerk intiemer en huiselijker.

Op 1 januari 2007 fuseerde de parochiekerk van de H.H. Nicolaas en Gezellen met de nabij gelegen parochiekerk van de H. Pastoor van Ars. Deze laatstgenoemde kerk werd op 23 november 2008 onttrokken aan de eredienst, evenals de kerk van de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Arubastraat. Het kerkgebouw aan de Raamstraat nam nu de naam over die de parochie droeg sinds de fusie in 2007 en heet sindsdien de H.H. Franciscus en Clarakerk. De vier overgebleven katholieke kerken in Delft fuseerden op 1 maart 2009 tot de H. Sint Ursulaparochie.

In 2016 nam pater Ben Bolmer ofm afscheid als laatste franciscaanse pastor van deze geloofsgemeenschap. Dit betekende ook het definitieve afscheid van de communiteit na 106 jaar franciscaanse aanwezigheid in de Raamstraat en 300 jaar aansluitend in Delft.