U bent hier: Parochie / Kerken / Franciscus en Clarakerk / Achtergrondinformatie / Ontstaan van de kerk
Laatst gewijzigd: 07-10-2010

Onstaan van de kerk

Omstreeks 1880 besloot de gemeenteraad van Delft een aantal straten aan te liggen in het gebied waar de kerk nu staat. kerkelijk hoorde dit gebeid onder de parochie van de burgwal, toen nog de St. Jozefkerk in het centrum van Delft. Daarom werden door de nieuwe pastoor van de Burgwal voorbereidingen getroffen voor het stichten van een bijkerk in het stadsdeel dat het Westerkwartier zou worden.

Over de vestigingsplaats is veel geharrewar geweest. De Deken van Delft wilde die nieuwe kerk niet te dicht bij de parochiegrens van de St. Hippolytusparochie, liefst zo ver mogelijk in de polder; de bouwpastoor voelde niets voor een plek in de rimboe.

Via een tussenpersoon werd een aantal huizen aan de Poostraat gekocht en na bisschoppelijke goedkeuring en een noodzakelijke geldlening kon opdracht gegeven worden aan architect Jac. van Gils voor het ontwerpen van een "waardig en eenvoudig, solide en praktisch kerkgebouw, voorzien van zevenhonderd plaatsen en begrensd door een lieve, nette en aangenaam ingerichte pastorie.

Architect van Gils ging uit van een open ruimte, zonder dure versieringen, waar het hoogaltaar van alle kanten goed zichtbaar was. Hij is daar goed in geslaagd en deze kerk is lang een voorbeeld geweest destijds moderne architectuur.

In 1909 werd de eerste steen gelegd en op 6 juni 1910 was de grote dag van de plechtige consecratie door de bisschop van Haarlem. De totale bouwkosten bedroegen Fl. 86.350,-, waarbij mag worden genoemd dat enkele individuele particulieren grote bedragen hebben geschonken en groepen bewoners van het Westerkwartier geld inzamelden voor het aanschaffen van een monstrans en een godslamp.